Vruchtbaarheid

Onder fel protest uit katholieke kringen heeft de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden gisteren een wetsbepaling goedgekeurd die vruchtbaarheidsbehandeling ook mogelijk maakt voor stabiel-samenwonende paren van verschillende sekse, waarvan beide partners jonger dan 52 jaar zijn.

Amendementen om alleen getrouwde stellen in aanmerking te laten komen, werden verworpen. ,,Met deze stemming is aan het gezin een nieuwe ernstige verwonding toegebracht en is de weg vrij voor erkenning van abnormale situaties,'' schreef de Osservatore romano, de krant van het Vaticaan. Dit ,,is een stem tegen het gezin. Tegen die `normale gezinnen' die nog steeds de ruggemerg van het Italiaanse volk vormen.'' Het Vaticaan en de Italiaanse bisschoppen voeren een felle lobby tegen het wetsvoorstel op vruchtbaarheidsbehandeling, dat de bestaande legale lacune moet opvullen. Resultaat daarvan was dat de Kamer van Afgevaardigden gebruik van zaad- en eicellen van donors heeft verboden. Maar gisteren wilde een meerderheid van de kamerleden de bestaande praktijk, waarbij ook ongetrouwde stellen vruchtbaarheidsbehandeling kunnen krijgen, niet doorbreken.