Verzwakking markten treft chemieconcern DSM

Het chemieconcern DSM verwacht door de ,,grote economische onzekerheid'' en ,,moeilijke marktomstandigheden'' dit jaar in zwaar weer terecht te komen. Winst en omzet kwamen in het laatste kwartaal van vorig jaar al onder druk, en die situatie houdt het lopende kwartaal aan. Dat heeft de leiding van de onderneming vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over 1998.

Mede dankzij de overname van Gist-brocades steeg DSM's nettowinst vorig jaar met 5 procent tot 914 miljoen gulden. De netto-omzet nam met 13 procent toe tot 14,0 miljard gulden. Het rendement op geïnvesteerd vermogen daalde van 16,4 procent in 1997 tot 14,7 procent. Daarmee komt het chemieconcern onder zijn eigen streefcijfer van 15 procent uit.

Ondanks de winststijging krijgen de aandeelhouders een onveranderd dividend van 10 gulden per gewoon aandeel uitgekeerd. Hiervan is al 3,35 als interimdividend betaald.

Het nettoresultaat per gewoon aandeel daalde vorig jaar met 8 procent tot 26,43 gulden. DSM schrijft die daling toe aan de verslechtering van resultaten in de productie en afzet van polymeren en industriële chemicaliën en in de sector `overige activiteiten'. De uitgifte van 3,7 miljoen nieuwe aandelen in verband met de overname van Gist-brocades heeft volgens DSM niet geleid tot verwatering van de winst per gewoon aandeel.

Beleggers reageerden vanmorgen enigszins teleurgesteld op de DSM-mededelingen. De koers van het fonds liep met 3 procent terug naar 79,05 euro.

De verzwakte markten waarmee het chemieconcern zich eind vorig jaar geconfronteerd zag waren het gevolg van de crises in Azië, Rusland en Zuid-Amerika. Die drukten de nettowinst in het vierde kwartaal met 31 procent, van 192 miljoen gulden in 1997 tot 132 miljoen vorig jaar. De nettowinst per gewoon aandeel daalde in de laatste drie maanden van vorig jaar met 41 procent, tot 3,72 gulden, tegen 6,31 gulden in 1997.

De tegenvallers manifesteren zich ook in het eerste kwartaal van dit jaar. ,,In vergelijking met het zeer goede eerste kwartaal van 1998 zullen de resultaten over het lopende kwartaal substantieel lager uitkomen'', waarschuwt de raad van bestuur.

Over het gehele jaar 1998 steeg het bedrijfsresultaat van DSM met 7 procent tot 1,201 miljard gulden. Ook in dit cijfer vormde het vierde kwartaal een dissonant: een daling met 21 procent.

Met de aanwinst van Gist-brocades zette DSM in één keer een grote stap in uitbreiding van de ,,cluster Life Science Products'': fijnchemie, anti-infectieven (medicijnen) voedingsspecialiteiten, bakkerij-ingrediënten en Specialty intermediates (halffabrikaten). Van de markten voor deze producten verwacht het bestuur ,,zeer attractieve en meer stabielen winsten'', en ,,grote groeimogelijkheden''.

De verwachtingen voor de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie zijn positief, met een geraamde productiegroei van 4 tot 6 procent. De vooruitzichten voor andere markten, zoals die voor kunststoffen, zijn minder gunstig dan vorig jaar. In de auto-industrie wordt wereldwijd een lichte daling van de productie verwacht. Ook de afzetgroei bij de elektrische- en elektronische industrie zal een daling vertonen, alhoewel die groei nog ruim boven het gemiddelde van de hele industrie zal liggen.

DSM deelde vanochtend ook mee overeenstemming te hebben bereikt over de eerder aangekondigde verkoop van de ABS-kunststofactiviteiten aan het Duitse chemieconcern BASF. Het gaat hier om een deel van de productie van polymeren: grondstoffen voor kunstof die wordt toegepast in verpakkingen, vezels, de auto-industrie, buizen en elektrische apparaten. In de ABS-sector werken 250 personeelsleden, die een omzet van 220 miljoen gulden maken. BASF zal de exploitatie van de sector overnemen. De productielocaties blijven eigendom van DSM, dat ook de meeste hierbij betrokken medewerkers op de eigen loonlijst houdt.

Het aantal personeelsleden van DSM bedroeg eind 1998 22.700, ruim 5000 meer dan een jaar eerder.