Verdeeld over tunnels

Aantal inwoners: 2.470.011

Oppervlakte: 4.075 km²

Aantal gemeenten: 70

Provinciale Staten: VVD 28, PvdA 16, CDA 13, D66 8, GroenLinks 6, Groenen 1, SP 1, RFP/GPV 1, AOV/Unie 55+

Gedeputeerde Staten: VVD 3, CDA 2, PvdA 2,

Adres: Dreef 3, Haarlem

(023) 514 31 43

Fax (023) 514 41 55

Internet: www.noord-holland.nl

Over één onderwerp zijn de politieke partijen in Noord-Holland het roerend eens: er moet een regionale televisiezender komen. De provinciale politici hopen hiermee vooral hun eigen bekendheid te vergroten, want die hebben ze niet. Meer dan 90 procent van de 2,5 miljoen Noord-Hollanders kan niet één lid van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten noemen, zo blijkt uit een steekproef van de provincie. De individuele gedeputeerden genieten een bekendheid van hooguit één procent.

Deze matige bekendheid komt niet als een verrassing. Het grootste aantal Noord-Hollanders woont in de hoofdstad. Voor hen is de provincie slechts een van de vijf bestuurslagen waarmee ze te maken hebben (stadsdelen, gemeente, Regionaal Orgaan Amsterdam, provincie en rijk). Commissaris van de koningin W. van Kemenade is slechts bij 3 procent bekend. Hij treedt meer met een van zijn vele nevenfuncties in de openbaarheid dan als commissaris.

Politici hebben de afgelopen tijd in de verkiezingscampagne weinig aan hun bekendheid kunnen veranderen. Over veel onderwerpen bestaat eensgezindheid, zeker bij de grote partijen. Zo bleek onlangs bij een lijsttrekkersdebat dat bij VVD, PvdA, D66, CDA en GroenLinks bereidheid was meer geld te besteden aan natuurbeheer en openbaar vervoer op het platteland. Ook vinden allen dat de provincie strenger moet optreden tegen gemeenten die zich niet aan de streekplannen houden. Dit gaat vooral op bij woningbouw. ,,We moeten de rug recht houden als gemeenten weer eens om woningen komen bedelen'', zei PvdA-lijsttrekker A. Wildekamp.

Een belangrijk onderwerp in Noord-Holland is de bereikbaarheid. Verkeer en vervoer vormen op de begroting van 700 miljoen gulden met 250 miljoen gulden de grootste uitgavenpost. Op dit terrein tekenen zich al wat meer verschillen af. Het grootste knelpunt, de Coentunnel, zorgt voor discussie. De VVD wil het liefste versneld een tweede Coentunnel aanleggen, de PvdA ook maar wel in samenhang met verbetering van het openbaar vervoer. D66 wil alleen een tweede tunnel ten behoeve van het vrachtverkeer. GroenLinks is eveneens tegen uitbreiding voor alleen het autoverkeer.

Nog meer bediscussieerd is een onderwerp waar de provincie uiteindelijk weinig over te zeggen zal hebben: Schiphol. Toch ziet het huidige provinciebestuur het als een van de belangrijke prestaties dat het een plan voor een luchthaven in zee op de politieke agenda heeft gezet. Daarmee doelt het provinciebestuur vooral op de verkenning `Alle luchtvaart naar zee'.

D66 is tegen een vliegveld in zee, net als alle kleine partijen. VVD, CDA en PvdA zijn voor een vliegveld in zee. De VVD spreekt zich ronduit uit voor groei van het luchtverkeer, de PvdA kiest voor `beheerste' groei, CDA en D66 willen groei met aanpassing van het huidige banenstelsel. GroenLinks denkt dat de economische betekenis van Schiphol groot kan blijven als de binnenlandse vluchten verboden worden en andere korte vluchten worden overgenomen door de trein.

    • Herman Staal