Tumult over natuur

Aantal inwoners: 1.057.911

Oppervlakte 3.420 km²

Aantal gemeenten 44

Provinciale Staten: CDA 21, VVD 15, PvdA 11, D66 5, RPF 3, GroenLinks 2, GPV 2, SGP 2, , fractie Bos 1, fractie Schakelaar 1

Gedeputeerde Staten: CDA 3, VVD 2, PvdA 1

Adres: Luttenbergstraat 2, Zwolle

(038) 425 25 25

Fax (038) 425 26 50

Internet: www.prv-overijssel.nl

Leefbaar Overijssel/De Groenen heeft er genoeg van: Overijssel moet weer voor de inwoners van Overijssel worden! De partij, die op dit moment geen zetel heeft in de Provinciale Staten van `de Tuin van Nederland', ziet met lede ogen dat de mooiste plekjes in de provincie worden `ingepikt' door rijke westerlingen.

Het is een actueel onderwerp in Overijssel, getuige de plannen een groot aantal nieuwe landgoederen in de provincie in te richten, speciaal bestemd voor de meer welgestelden. De PvdA is tegenstander in de landgoederendiscussie (`zoiets werkt de tweedeling in de hand'), terwijl de VVD spreekt van een `ouderwetse discussie' en een warm voorstander is (`liever hier in een groot landgoed dan in een jacht op de Middellandse Zee'). Waarmee ook wat dat betreft de politieke stellingen betrokken zijn.

Het tumult rond de aanleg van nieuwe landgoederen is in Overijssel ingebed in een bredere discussie: waar het met de provincie heen moet. Moet Overijssel de Tuin van Nederland blijven, of moet er meer ruimte komen voor industrie en bedrijvigheid?

De VVD pleit voor meer economische ontwikkeling. Het bedrijfsleven moet kunnen rekenen op een dienstbare overheid, zo meent de partij. De PvdA en het CDA kiezen voor een andere invalshoek. Zo wil het CDA de werkgelegenheid op het platteland verbeteren, onder andere door streekgebonden activiteiten te ondersteunen. Met de PvdA zijn de christen-democraten van mening dat het midden- en kleinbedrijf moet worden gesteund.

Het CDA heeft sowieso het platteland `geconfisqueerd'. Als geen ander pleit de partij voor een verbetering van de situatie op het platteland. En dat op velerlei terrein. De partij wil bijvoorbeeld op het platteland goede alternatieven voor het openbaar vervoer, wil de voorzieningen in de kleine kernen behouden en de landbouwsector grotere verantwoordelijkheden geven bij de uitvoering van het landschapsbeheer.

De afgelopen vier jaar ging het in Overijssel voor een belangrijk deel om de geplande totstandkoming van Twentestad, de fusie van Hengelo, Enschede en Borne. Hengelo is nog altijd fel tegen, Enschede is voor.

De zaak ligt nu bij de Tweede Kamer, maar zal op de dag van de verkiezingen nog wel een rol spelen: in Hengelo wordt tegelijkertijd een referendum gehouden waarin bewoners zich voor of tegen mogen uitspreken. De uitkomst (zonder twijfel is een overgrote meerderheid tegen) zal door Hengelo worden gebruikt in de lobby tegen Twentestad.

De komende vier jaar gaat het naast de verbetering van het platteland bijvoorbeeld ook om de toekomst van de militaire luchthaven Twenthe. Die kwestie werd helemaal actueel toen de KLM bekendmaakte te zullen stoppen met de vluchten op de burgerluchthaven bij Enschede. De VVD wil de mogelijkheden van het militaire vliegveld uitbouwen, de PvdA en GroenLinks juist niet. De laatste partij wil van het terrein een natuurgebied maken.

Over één ding zijn alle partijen het eens: de provincie leeft. Kijk naar de 12.000 mensen die hier op de herindelingsdiscussies afkwamen, zo klinkt het in Zwolle.

Of kijk naar de duizenden mensen die deelnamen aan de gesprekken over de toekomst van de provincie. Overijssel mag bestaan uit verschillende regio's, voor de bestuurders in Zwolle bestaat er zoiets als een provinciaal gevoel.