Strijd om grond

Aantal inwoners: 3.359.047

Oppervlakte 2.867 km²

Aantal gemeenten: 95

Provinciale Staten: VVD 28, CDA 15, PvdA 14, D66 8, SGP 4, GL/Groenen 4, RPF/GPV 3, SP 2, CD 1, AOV/Unie 55+ 4

Gedeputeerde Staten: VVD 3, PvdA 2, CDA 1

Adres: Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

(070) 441 66 22

Fax (070) 441 78 30

Internet: www.pzh.nl

Het afgelopen jaar heeft het provinciebestuur van Zuid-Holland in Den Haag en omgeving flink aan bekendheid gewonnen. De regionale tv-zender was al live in de lucht, de publieke tribune was al gevuld. De Statenleden traden eind december voor even uit de anonimiteit. In het nieuwe provinciehuis zaten ze klaar om de strijd over Haagse gebiedsuitbreidingen te beslechten tussen Den Haag en een aantal omliggende gemeenten. Een besluit dat tienduizenden burgers direct zou aangaan.

Maar op het moment dat de plannen concreet zouden worden, greep de rechter in. In een kort geding dat de randgemeenten hadden aangespannen stelde hij vast dat de provincie procedurefouten had gemaakt. Maandenlang werk en vergaderen ging in rook op.

De `annexatieaffaire' heeft de provincie wel een nieuwe partij opgeleverd. `Onafhankelijken Zuid- Holland' werd in de Haagse randgemeenten geboren. De uitbreiding van Den Haag is inmiddels op provinciaal niveau geen discussiepunt meer.

Sinds afgelopen vrijdag lijkt ook een ander gevoelig onderwerp, de aanleg van de ontbrekende delen van de A4 tussen Delft en Schiedam, van de agenda verdwenen. Het kabinet besloot dat het geld dat hiervoor was uitgetrokken, wordt besteed aan de aanleg van een spoortunnel in Delft en een spoorverbreding bij Abcoude. Het gaat om 430 miljoen gulden. Het bedrijfsleven praat begin volgende maand met Rijkswaterstaat over de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam met particulier geld.

VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks hebben de A4 nog prominent in hun verkiezingsprogramma's staan: `aanleggen'. Alleen GroenLinks wil dan als tegenprestatie dat de A13 van Den Haag naar Rotterdam ,,uit het wegennet wordt weggehaald''.

Ook over de waterwegen zijn de meeste fracties het eens. De drie waterschappen samenvoegen, maar wel rekening houden met `waterstaatkundige grenzen', stelt de VVD. De PvdA wil onderzoeken of één geprivatiseerd waterbedrijf dat de gehele waterketen beheert, goedkoper voor de burger is. D66 is ook voorstander van een integraal beheer van waterzaken, maar dan moet de democratische legitimiteit van het waterschap juist worden gehandhaafd en bevorderd. Ook GroenLinks wijst privatisering af.

VVD en CDA willen uitbreiding van de Maasvlakte, PvdA alleen onder voorwaarden. Het militaire vliegveld Valkenburg zal voorlopig blijven , als het aan de VVD ligt. De PvdA, GroenLinks en de SP willen het zo snel mogelijk sluiten.

De partijen willen alle een sterkere rol voor de provincie. Meer regie, meer bevoegdheden en meer banden met de burgers. Vooral de regionale media kunnen een rol spelen in de wisselwerking met de samenleving. Het was dan ook de provincie die in 1998 TV West in de lucht hield. De PvdA, CDA en D66 willen regionale tv in stand houden door omroepheffingen of door een bijdrage van de provincie. De VVD wil geen steun meer verlenen.

    • Koen Greven