STATENLEDEN...

...over zichzelf

Op de vraag welke partij zij in hun provincie het best vinden functioneren, kiezen de meeste Statenleden voor hun eigen partij. Het minst bescheiden zijn PvdA'ers: 78 procent van hen vindt de PvdA het best functioneren. De kleine christelijke partijen en GroenLinks worden het best beoordeeld door de Statenleden die niet voor hun eigen partij hebben gekozen. Als slechtst functionerende partijen noemen de Statenleden verreweg het vaakst een van de ouderenpartijen. Een eenduidig oordeel over het algemene functioneren van de Statenleden is niet te geven. Veel Statenleden klagen over gebrek aan discussie in de Staten en over verambtelijking. Enkele citaten:

H. Baas (GPV, Drenthe) ,,Er is weliswaar veel variatie, maar in het algemeen is men goed op de hoogte van de zaken die men in portefeuille heeft. Soms zo goed dat er te veel op detailniveau wordt gesproken.''

C.C. van Laar (GroenLinks/De Groenen, Zuid-Holland) ,,Het merendeel is stemvee en alleen geïnteresseerd om het partijbestuurders naar de zin te maken en zo opnieuw in Provinciale Staten te kunnen komen, want het staat zo goed in een cv.''

J. Oosterhof (VVD, Overijssel) ,,Verliezen zich in detail. Weten niet welke positie zij voor zichzelf wensen. Beheersen dossiers vaak onvoldoende.''

...over ambtenaren

De kwaliteit van het ambtenarenapparaat beoordelen de Statenleden gemiddeld als ruim voldoende. Als er al wordt geklaagd – en dat gebeurt vooral in Gelderland en Noord-Holland – gaat het meestal over de verkokering van de organisatie, gebrek aan doorstroming of onduidelijkheid door reorganisaties:

J.G. Kloosterboer (PvdA, Noord-Brabant) ,,Werkstukken zijn in het algemeen van behoorlijk tot goede kwaliteit. Soms echter volstrekt onleesbaar door ambtelijke gewichtigdoenerij/omslachtigheid. Er lijkt enige weerzin om toe te geven dat sommige zaken helemaal niet ingewikkeld zijn.''

F.W. van den Berg (VVD, Noord-Holland) ,,Te groot en verwend apparaat.''

...over herverkiezing

Van de 445 respondenten hebben 311 zich verkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. Gemiddeld achten zij de kans groot tot zeer groot om daadwerkelijk verkozen te worden. Overeenkomstig de te verwachten uitslag zijn leden van D66 en de ouderenpartijen minder optimistisch gestemd. De leden die zich niet verkiesbaar stelden, geven meestal als reden genoeg van het Statenwerk te hebben, of plaats te willen maken voor jongeren:

K.W. van Doesen-Dijkstra (D66, Groningen) ,,Het wordt tijd voor nieuwe frisse mensen. Vanaf 1984 ben ik betrokken geweest bij de provinciale politiek. Ik was drie keer lijsttrekker. Tijd om te gaan dus!''

P.F.C.W. van der Broeck (CDA, Limburg) ,,Word vader. CDA-slogan: `samenleven doe je niet alleen' vul ik aan met: `Opvoeden evenmin'.''

...over hun werk

Het lidmaatschap van Provinciale Staten is in principe niet bedoeld voor voltijds politici. Maar veel Statenleden klagen over de tijd die het werk voor de provincie kost. Gemiddeld zijn zij er 21 uur per week mee bezig, zeggen ze. Mensen uit het bedrijfsleven zijn daardoor niet zo makkelijk voor het werk te winnen. Ambtenaren kunnen daarentegen deels vrijaf krijgen wanneer zij een politieke functie aanvaarden:

J. van der Groos (SGP/RPF/GPV, Noord-Brabant) ,,Statenlidmaatschap is nauwelijks te vervullen naast een fulltime baan.''