Statenleden

Statenleden spraken zich in een enquête van NRC Handelsblad uit over hun commissaris van de koningin. Ze konden kiezen uit de kwalificaties: goed, ruim voldoende, voldoende, minder voldoende en slecht. De meter naast de portretten toont de gemiddelde scores. Overijssel: best. Zeeland: slechtst.

Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (CDA) Limburg

Gouverneur sinds 1993

B.J.M. Van Voorst tot Voorst werd in 1989 staatssecretaris van Defensie in het derde kabinet-Lubbers. Hij komt uit een bekende katholieke familie. Zijn vader was burgemeester van Tilburg. Zijn oom van moederszijde was de voormalige minister-president dr. J.E. de Quay.

P.M.A. van Zutphen (SP) ,,Is een man uit het verleden. Hij leidt vergaderingen slecht als er onverwachte dingen gebeuren.''

H.J. van Kuijk-Blommestein (CDA) ,,Richt zich actief op Den Haag en Brussel. Hij is wat te soepel als voorzitter van de Staten.''

P.J.G.J. Veugen (AOV) ,,De commissaris voelt zich betrokken bij het reilen en zeilen in de provincie op elk gebied.''

C.M. Degenaar (D66) ,,Een commissaris behoort onpartijdig en objectief te zijn. Dat komt soms in het gedrang.''

Mr. F.J.M. Houben (CDA)

Noord-Brabant

Commissaris sinds 1987

F.J.M. Houben was burgemeester van Luyksgestel en Etten-Leur, en waarnemend burgemeester van Vessem, Knegsel en Wintelre. Ook trad hij op als voorzitter van de commissie die de minister van Verkeer en Waterstaat advies gaf over vervoersregio's en openbaar vervoer.

J.G. Kloosterboer (PvdA) ,,Veel mooie woorden, zeker ook veel goede bedoelingen, maar hij heeft te weinig ruggengraat.''

A.W. Friesen (D66) ,,Niet meer dan voldoende omdat onze commissaris te veel nevenfuncties heeft.''

N.G.L. Heijmans (SP) ,,Toont betrokkenheid bij sociale en maatschappelijke problemen.''

E.F.H. van Schoonhoven (GroenLinks) ,,De heer Houben is in staat zich duidelijk te positioneren zonder dat daarbij zijn onafhankelijke positie in het geding komt.''

Drs. W.T. van Gelder (CDA)

Zeeland

Commissaris sinds 1992

De econoom W.T. van Gelder was van 1978 tot zijn benoeming als commissaris van de koningin in Zeeland lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In 1991 was hij enige tijd waarnemend commissaris in Noord-Holland.

Anoniem ,,De man is niet geïnteresseerd in het orgaan waarvan hij voorzitter is. Hij vervult voor Zeeland geen belangrijke functies en vertoont in persoonlijke contacten voortdurend vluchtgedrag.''

A. Sandee (CDA) ,,Hij is ambitieus maar heeft te weinig echte taken. Daardoor is hij meer in de weer voor Europese Zaken en landelijke besturen.''

H.A. Polderman-Martin (VVD) ,,Hij luistert niet.''

M. Wiersma (Delta Anders/GroenLinks) ,,Profileert zich onvoldoende als voorzitter. Bovendien neemt hij te weinig initiatieven.''

Ir. J.M. Leemhuis-Stout (VVD)

Provincie: Zuid-Holland

Commissaris sinds 1994

J.M. Leemhuis werkte aanvankelijk bij de cultuurtechnische dienst van het ministerie van Landbouw. In 1976 trad ze in dienst bij de Unie van Waterschappen. Van 1984 tot haar benoeming als commissaris was Leemhuis dijkgraaf in Rotterdam.

C.C. van Laar-Graven (GroenLinks) ,,Ze kan met bestuurders overweg, maar jaagt burgers, ambtenaren en statenleden tegen zich in het harnas door arrogant overkomende eigenzinnigheid en gebrek aan inlevingsvermogen in andere visies dan de hare.''

F. Vergeer-Mudde (SP) ,,Ze is een goede ambassadeur richting rijk en gemeenten en deskundig in waterschapszaken. De commissaris heeft te weinig affiniteit met burgers.''

L.C. Verstegen (D66) ,,Tact is niet haar sterkste punt. Haar netwerk is goed.''

Dr. J.A. van Kemenade (PvdA)

Noord-Holland

Commissaris sinds 1992

J.A. van Kemenade trad in 1973 toe tot het kabinet-Den Uyl als minister van Onderwijs en Wetenschappen. Van 1977 tot 1981 was Van Kemenade lid van de Tweede Kamer en buitengewoon hoogleraar Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het tweede kabinet-Van Agt werd hij opnieuw minister van Onderwijs en Wetenschappen. Hij was van 1988 tot 1992 burgemeester van Eindhoven.

P.J. Overakker (VVD) ,,Wel visie en kennis van zaken, maar hij zou meer feeling moeten houden met de inwoners van de provincie.''

N. Klijn (VVD) ,,Van Kemenade heeft de provincie weer op de kaart van Nederland geplaatst. Hij is actief en vernieuwend bezig.''

M.A. de Jong (PvdA) ,,Hij is initiatiefrijk, heeft uitstekende contacten in Den Haag en straalt gezag uit.''

C. Bozelie (GroenLinks) ,,Staat boven de partijen, zowel politiek als intellectueel.''

Mr. B. Staal (D66)

Utrecht

Commissaris sinds 1998

B. Staal zat sinds 1991 in de Eerste Kamer. Hij was vice-voorzitter van de D66-fractie. Eerder was hij commercieel directeur van de uitzendorganisatie ASB en politiecommissaris in Almere.

M.W. Keijzer (CDA) ,,Onervaren en onvoldoende geïnteresseerd.''

W.M.G. de Jong-de Groot (GroenLinks) ,,Hij is pas een jaar in functie. Daardoor heeft hij nog niet kunnen aantonen dat hij kwaliteit heeft.''

M. van der Zee (RPF/GPV) ,,Hij is een openstaand bestuurder.''

W.F. van Lidth de Jeude (D66) ,,Hij heeft zijn rol adequaat opgepakt en vult zijn ambt eigentijds in.''

E. Korthuis-Elion (VVD) ,,Hij is nog niet van alle markten thuis.''

R.F.M. van Geffen (GroenLinks) ,,Mij is nog niet duidelijk hoeveel speelruimte hij van de gedeputeerden en Provinciale Staten krijgt.''

G.H. van der Tol (PvdA) ,,De huidige commissaris moet zijn draai nog enigszins vinden.''

J. Kamminga (VVD)

Gelderland

Commissaris sinds 1996

J. Kamminga was van 1980 tot 1986 voorzitter van de VVD. Bij zijn afscheid werd hij gepasseerd voor de Eerste Kamer. Zeven maanden later werd hij voorzitter van het KNOV. De fusie tussen de twee belangenorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf KNOV en NCOV tot MKB-Nederland kwam onder zijn leiding tot stand.

R.H.J. Wander (CDA) ,,Hij heeft enerzijds een zeer open en enthousiaste uitstraling, maar anderzijds moeite met de politieke grenzen van zijn ambt.

R.Janmaat (GroenLinks) ,,Te veel huisparty's , maar hij toont grote betrokkenheid.''

J.J.W. Esmeijer (CDA) ,,Hij heeft een positieve invloed op de sfeer in het provinciehuis.''

G. Pol (VVD) ,,Jan Kamminga maakt echt iets klaar, is niet alleen een lintenknipper.''

Mr. M.J.E.M. Jager (D66)

Flevoland

Commissaris sinds 1993

M.J.E.M. Jager werd in 1982 burgemeester van Culemborg. Zeven jaar later verruilde hij Culemborg voor Wageningen. Jager is voorzitter geweest van de VPRO en D66.

H.A. Kramer (VVD) ,,Iets meer ervaring in andere functies had hem voordeel opgeleverd. Desondanks heeft hij zich de functie zeer snel eigen gemaakt.''

J. de Graaf (CDA) ,,Onze commissaris van de koningin is goed toegankelijk, erg actief en ijverig. Nationaal gezien is hij geen persoon van importantie.''

C.J.J. de Kroon (CDA) ,,Hij is geen politiek zwaargewicht. Hij onderhoudt goede contacten met het bedrijfsleven en mede-overheden.''

L.D. van der Wal (D66) ,,De commissaris heeft door persoonlijk optreden een ommezwaai naar benaderbaarheid en open wijze van discussiëren tot stand gebracht.''

Mr. J.A.M. Hendrikx (CDA)

Overijssel

Commissaris sinds 1988

J.A.M. Hendrikx was burgemeester van Herwen en Aerdt, en later van Wijchen. In de jaren zeventig was hij gedeputeerde van Gelderland. In 1985 werd hij directeur-generaal Openbaar Bestuur op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

J.J. Visscher (VVD) ,,Hij is een motor binnen Gedeputeerde Staten.''

L. Docter (GroenLinks) ,,De heer Hendrikx werkt zeer hard, heeft gevoel voor humor en laat mensen in hun waarde.''

J. Bouwmeester (PvdA) ,,Hij heeft hart voor de provincie, is flexibel en toont veel interesse.''

J. Oldenburger (GPV): ,,Weet deuren te openen en achter de schermen veel te bereiken.''

G. van Dijk (D66): ,,Een zeer democratische man. Jammer dat het geen gekozen commissaris is. Ook al is hij niet van mijn club, ik zou op hem hebben gestemd.''

A.L. ter Beek (PvdA)

Drenthe

Commissaris sinds 1994

A.L. ter Beek was minister van Defensie in het derde kabinet-Lubbers van november 1989 tot en met augustus 1994. Daarvoor zat hij van 1971 tot eind 1989 in de Tweede Kamer als lid van de PvdA. Zijn benoeming als commissaris was omstreden. Leden van de Drentse vertrouwenscommissie vonden dat de oud-minister te weinig bestuurlijke ervaring had op provinciaal en gemeentelijk niveau.

B.M. van Mil (GroenLinks) ,,Soms denk ik wel dat hij dit als een bijbaantje beschouwt.''

H. Baas (GPV) ,,Over het algemeen doet hij zijn werk naar behoren. Hij is een bekwaam bemiddelaar. Hij is wat slordig en toont soms te weinig betrokkenheid.''

J. Kaspers (VVD) ,,De commissaris van de koningin weet zijn netwerk vooral in Den Haag goed te gebruiken.''

Drs. E.H.T.M. Nijpels (VVD)

Friesland

Commissaris sinds 1999

E.H.T.M. Nijpels kwam in 1977 voor de VVD in de Tweede Kamer. In 1986 werd hij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In 1990 nam hij afscheid van de landelijke politiek en werd burgemeester van Breda. Al in 1996 was Nijpels in de race voor een commissarispost in Gelderland. Maar een benoeming werd door toenmalig VVD-leider Bolkestein geblokkeerd. Begin dit jaar volgde hij Loek Hermans op.

W.G. Verf (Groenlinks) ,,Loek Hermans is een aardige vent, goed bij, maar te haastig. Hij is veel uit op snel succes. Ik verwacht van Nijpels meer.''

S. Jansen (CDA) ,,Zowel de vorige als de nieuwe commissaris is in staat adequaat te opereren.''

J.M. Ludwig (PvdA) ,,Loek Hermans was goed. Nijpels zal niet voor hem onderdoen.''

J. Dijkema-Reinders (CDA) ,,Nijpels is nog een onbeschreven blad.''

J.G.M. Alders (PvdA)

Groningen

Commissaris sinds 1996

J.G.M. Alders werd in 1989 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in het derde kabinet-Lubbers. Op dat moment zat hij al zeven jaar in de Tweede Kamer. Zijn benoeming in Groningen werd met weinig geestdrift ontvangen. Er bestonden twijfels over zijn politieke gewicht.

E.B. Schmied (VVD): ,,Hem bij benoeming gezegd het voordeel van de twijfel te geven. Na anderhalf jaar hem gezegd geen twijfel meer te hebben. Hij heeft zich zeer goed in de problematiek verdiept.''

K.W. van Doesen-Dijkstra (D66): ,,Hans Alders is een generalist. Hij heeft sterk ontwikkelde communicatieve talenten.''

W. Haasken (VVD): ,,Hij heeft grote dossierkennis en de gave van het woord.''

R.A.M. Kerdijk-Scheepers (D66): ,,Het zelfbewustzijn van de Groninger bevolking is gegroeid, dat is voor een deel zijn verdienste.''