Spreekrecht

In NRC Handelsblad van 18 februari pleit mr. J.G.C. Wiebenga voor het toekennen van spreekrecht in de Tweede Kamer aan de Nederlandse Europarlementariërs. Hij meent echter dat hierbij de Grondwet, dan wel het ongeschreven staatsrecht in het geding kan komen. Dit lijkt mij niet het geval.

Het toekennen van enkel spreekrecht kan immers niet als een uitbreiding van de Kamer worden gezien. Het kan dus gewoon door een aanvulling van het Reglement van Orde door de Kamer zelf worden ingevoerd (zoals gemeenteraden soms spreekrecht aan burgers verlenen).

    • R.A.V. van Haersolte