Serviërs versterken hun troepen

De NAVO maakt zich grote zorgen over een Servische troepenopbouw in Kosovo en de mogelijkheid van een nieuw Servisch offensief. De Albanezen maakten gisteren de vorming van een nieuwe ondergrondse regering van Kosovo bekend, met deelname van het UÇK.

In Brussel sloeg gisteren een woordvoerder van de NAVO alarm over de voorbereidingen die kennelijk worden getroffen voor een nieuw Servisch offensief tegen het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK. Hij bevestigde berichten uit Kosovo dat Belgrado zowel de politie als het leger in de regio versterkt met eenheden uit andere delen van Joegoslavië en dat troepenverplaatsingen op grote schaal plaatshebben.

Deze maatregelen zijn in strijd met de afspraken die de Joegoslavische president Slobodan Miloševic in oktober vorig jaar maakte met de Amerikaanse gezant Richard Holbrooke. Daarbij werd afgesproken dat het Joegoslavische leger hoogstens tienduizend man in Kosovo zou houden en de Servische politie maximaal elfduizend man. De NAVO-woordvoerder zei gisteren in Brussel dat de huidige Servisch-Joegoslavische strijdmacht in Kosovo inmiddels ,,meer dan het dubbele'' van die afgesproken plafonds omvat. De NAVO vreest dat Belgrado nog voor de hervatting van het Rambouillet-overleg op 15 maart een militair offensief ontketent om het UÇK te bedwingen. Zowel de troepenopbouw als zo'n offensief kan leiden tot luchtaanvallen van de NAVO op doelen in Joegoslavië.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, ging gisteren in Washington in op de opbouw van de Servisch-Joegoslavische strijdmacht in Kosovo. ,,Zij [de Serviërs] zijn gewaarschuwd hun troepen niet offensief in te zetten. We gaan heel hard werken om hun duidelijk te maken dat dat een ernstige fout zou zijn'', aldus Albright.

In Priština werd gisteren door de Albanezen de vorming van een nieuwe ondergrondse eenheidsregering gemeld. Daartoe is in Rambouillet een afspraak gemaakt tussen de drie vleugels die in de Albanese onderhandelingsdelegatie waren vertegenwoordigd: de radicalen van het UÇK, de gematigden van de Democratische Liga van Kosovo (LDK) van Ibrahim Rugova en de van de LDK afgescheiden Verenigde Democratische Beweging (LBD) van Rexhep Qosja, de man die in Rambouillet de delegatie van de Albanezen voorzat. De nieuwe regering, die zal worden geleid door een UÇK-politicus, vervangt de door de LDK gedomineerde regering van de ondergrondse en eenzijdig uitgeroepen `Republiek Kosova' onder Rugova en de in Duitsland wonende premier Bukoshi.

De vorming van de nieuwe regering is een succes voor de internationale gemeenschap, die de Albanezen steeds heeft opgeroepen de onderlinge onenigheid bij te leggen en met één stem te spreken.

Eén prominente Kosovo-Albanese leider heeft inmiddels fel tegen het initiatief geprotesteerd: Adem Demaçi, de politieke vertegenwoordiger van het UÇK. Hij zei gisteren in Priština dat de nieuwe regering ,,geen basis heeft en onrechtmatig is''. Demaçi, een veteraan in de Kosovaarse politie, zei niet waarom de vorming van de nieuwe regering een slecht idee is; hij zei wel dat hij niet was geconsulteerd over het initiatief.

Vóór het begin van de conferentie van Rambouillet verklaarde Demaçi zich tegen deelname van het UÇK aan de conferentie, maar zijn advies werd door de militaire commandanten van het Bevrijdingsleger genegeerd. (Reuters, AFP, AP)