Senatoren betreuren steun aan varkenswet

Senatoren van PvdA en D66 zeggen dat ze zijn gezwicht voor politieke druk toen ze instemden met de wet die de inkrimping van de varkensstapel regelt. Ze waren zich toen al volledig bewust van de gebreken van de wet. De Eerste Kamer stemde in april 1998 in met de Wet Herstructurering Varkenshouderij.

Deze week schortte de rechter in kort geding belangrijke delen van de wet op, totdat er een adequate schadevergoeding voor de boeren is geregeld. Morgenavond moet minister Apotheker (Landbouw) zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor het beleid.

,,De enorme politieke druk vanuit de Tweede Kamer'' was destijds de ,,belangrijkste reden'' voor D66 om voor de wet te stemmen, aldus senator en toenmalig woordvoerder R. Hessing. Zijn fractie stemde unaniem en ,,tegen beter weten in'' voor de wet.

PvdA-senator M. Pit zegt dat zijn fractie wegens ,,partijpolitieke belangen'' verdeeld gestemd heeft. Pit zelf stemde met vier fractiegenoten tegen. ,,Een gecalculeerde verdeling, ingegeven door partijpolitieke overwegingen'', aldus Pit. De negen voorstemmers in de PvdA vormden met de zeven leden van D66 en de eveneens vóór stemmende 23 VVD'ers een nipte meerderheid van 39 stemmen (van de 75). Door de steun van GroenLinks kwam het aantal voorstemmers op 43. De rest stemde tegen.

De Eerste Kamer sprak vorig jaar bij de behandeling van de wet juist vooral over dit zogenoemde eigendomsvraagstuk: moeten boeren een schadevergoeding krijgen voor de hen afgenomen varkensrechten. Hoewel er volgens PvdA-senator Pit ,,buiten de juristen van de minister geen jurist te vinden was die vond dat de wet juridisch houdbaar was'', steunde een meerderheid het uiteindelijke wetsvoorstel van toenmalig minister Van Aartsen (VVD).

    • Egbert Kalse