Plan voor landbouwbeleid 4,3 miljard euro duurder

Een vandaag gepresenteerd compromisvoorstel voor een nieuw Europees landbouwbeleid gaat tot 2006 ruim 4,3 miljard euro meer kosten dan de plannen in Agenda 2000 van de Europese Commissie. Het voorstel werd vanmorgen in Brussel gepresenteerd door de voorzitter van de raad van Europese ministers van Landbouw, de Duitser Karl-Heinz Funke.

De wijzigingen vormen een voorlopig compromis en hebben uitsluitend betrekking op rundvlees, akkerbouw en wijn. Voor het belangrijkste twistpunt, de zuivel, is nog geen aanzet tot een compromis gevonden. Zowel Funke als landbouwcommissaris Fischler wezen er vanochtend op dat voor de voorlopige meerkosten nog dekking moet worden gevonden.

De belangrijkste wijziging die Funke vanochtend heeft voorgesteld betreft de gegarandeerde prijs voor rundvlees. Die moet volgens het compromis met 25 procent worden teruggebracht in plaats van de door de Commissie voorgestelde 30 procent. Voor Nederland is daarbij van belang dat in het compromis nu ook een inkomenscompensatie is opgenomen voor de kalfsvleessector. In Agenda 2000 werden de kalveren helemaal niet genoemd, mogelijk omdat in slechts zes van de vijftien lidstaten kalfsvlees wordt geproduceerd. Als inkomenscompensatie voor de betreffende boeren achterwege blijft, zou de kalfsvleesproductie in Nederland met ongeveer de helft dalen, hetgeen de doodsteek voor de hele Nederlandse sector zou kunnen betekenen. Een halvering van de kalfsvleesproductie in Europa zou bovendien leiden tot een rundvleesoverschot van zo'n 600.000 ton. Om die op de wereldmarkt af te zetten zou rond 600 miljoen euro aan subsidie nodig zijn. Bovendien zou een overschot bij de zuivel dreigen, omdat kalveren forse melkafnemers zijn.

De nu voorgestelde premie van 50 euro per kalf heeft betrekking op dieren die lichter zijn dan 145 kilo. Nederlandse kalveren wegen echter minimaal 150 kilo. In kringen van de Nederlandse delegatie wordt er echter van uitgegaan dat die compensatie er ook voor Nederlandse kalveren komt.

    • Bram Pols