Peper krijgt kritiek op niet gedane uitspraken

De verenigde provincies hebben ,,met grote verbazing'' gereageerd op minister Peper (Binnenlandse Zaken) om uitspraken die hij niet heeft gedaan.

In een brief van het Interprovinciaal Overleg, ondertekend door de Noord-Hollandse commissaris van de koningin J. van Kemenade, wordt de minister verweten dat hij afgelopen dinsdagmiddag provincie-onvriendelijke woorden heeft gesproken voor de EO-radio. Pepers uitlatingen zouden strijdig zijn met het regeerakkoord, met zijn eigen begroting en met een nieuwe beleidsnotitie over provinciaal bestuur waarover de minister en de provincies onlangs nog overlegden .

Peper reageerde voor de EO-radio op uitspraken van de Brabantse CDA-lijsttrekker Van Geel, die onlangs heeft gezegd dat de provincies op termijn beter kunnen worden omgevormd tot `gedeconcentreerde rijksdiensten' wanneer de trend van lage opkomst bij verkiezingen zich voortzet.

In enkele volzinnen zei de minister dat ,,iedereen natuurlijk moet gaan stemmen'', dat de provincies ,,in de gevarenzone zitten'' doordat zo weinig mensen ervoor naar de stembus komen en dat provincies ,,de ogen niet moeten sluiten'' voor bestuurlijke ontwikkelingen, zoals nieuwe vormen van bestuurlijke samenwerking, bijvoorbeeld in de Randstad en het oosten en zuiden van het land.

In een persbericht dat Van Kemenade's brief begeleidt, worden de woorden van de minister scherp samengevat: ,,Hij sprak over een bestuurslaag die verkruimeld zit tussen de nationale en lokale overheid. Discussies over plannen voor een stadsprovincie (...) hebben volgens Peper nog niet aan actualiteit ingeboet. Hij vraagt zich af of de provincies daarin nog een bijzondere rol hebben te vervullen.''

Van Kemenade scherpte zijn kritiek op Peper vanmorgen nog aan voor Radio 1: ,,Ik vind het buitengewoon betreurenswaardig dat de minister (...) zich zo slordig uitlaat over het openbaar bestuur in het land.'' De minister zit daarmee zelf ,,in de gevarenzone''.

Pepers woordvoerder noemde de kritiek vanmorgen ,,zwaar overtrokken''. Het Interprovinciaal Overleg was niet voor commentaar bereikbaar.