Nertsenfokkerij 2

Allicht draagt het `Plan van aanpak' bij aan een beter welzijn van de nertsen. Met een plastic buis spelen is beter dan überhaupt niets te doen te hebben.

Je kunt dit vergelijken met het plaatsen van een sofa in een isoleercel: de cel gaat er enorm op vooruit, maar de sofa maakt een isoleercel niet tot een menswaardige omgeving. Zo maakt ook de `speelcilinder' het leven van de nerts niet waardevoller, zeker niet als je erbij bedenkt dat het dragen van bont pure luxe is.

Het leven van 2,5 miljoen nertsen (en dat alleen in Nederland) wordt opgeofferd voor maar één doel: de ijdelheid van enkele rijken. En dat terwijl een bontjas alleen maar mooi is op de rug van de oorspronkelijke eigenaar.

    • Katinka Waelbers Deursen