Minder geld voor verbetering verkeersveiligheid

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet zijn ambities voor verbetering van de veiligheid op de rijkswegen bijstellen. De komende jaren is er alleen geld om de ergste knelpunten aan te pakken. Dit staat in een uitgelekte interne notitie van het departement. Rijkswaterstaat verwacht dat er voor de periode tot 2005 slechts geld is om de 5 tot 15 procent gevaarlijkste wegen aan te pakken. Naar verwachting wordt daarbij voorrang gegeven aan wegen met een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Volgens Veilig Verkeer Nederland staat de notitie haaks op de voornemens van minister Netelenbos om de verkeersveiligheid te verbeteren.