Last van groeistuipen

Aantal inwoners: 305.500

Oppervlakte: 2.410 km²

Aantal gemeenten: 6

Provinciale Staten: VVD 14, CDA 8, PvdA 7, D66 5, Unie55+ 3,

GroenLinks 2, RPF 2, SGP 1, GPV 1

Gedeputeerde Staten:

VVD 2, CDA 1, PvdA 1

Adres: Visarenddreef 1,

Lelystad

(0320) 26 52 65

Fax (0320)26 52 60

Internet: www.flevoland.nl

Het gaat goed met Flevoland. De bevolkingsaanwas en de werkgelegenheid groeien er sneller dan in de andere provincies. Het gaat zelfs zo goed dat de jongste provincie van Nederland last heeft van groeistuipen. De werkgelegenheid kan de bevolkingsaanwas niet bijbenen, de toegangswegen zijn verstopt en er is te weinig geld beschikbaar voor jeugd- en ouderenzorg.

Flevoland telt met zijn zes gemeenten (Almere, Lelystad, Urk, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde) 300.000 inwoners. Naar verwachting zullen dat er in 2010 ongeveer 400.000 zijn en twintig jaar later 500.000.

In de enige provincie zonder een regionale partij streven de verschillende partijen ernaar de groei in goede banen te leiden. De partijen zijn het over veel eens: de bereikbaarheid van de provincie bijvoorbeeld moet worden vergroot. Snelle aanleg van Hanzelijn, Oostboog, Zuiderzeelijn, iedereen is voor. Daarnaast zou een extra HBO of een universiteit welkom zijn in Flevoland, moeten er meer voorzieningen komen voor de inwoners en uiteindelijk moet de provincie op eigen benen kunnen staan (de provincie ontvangt voor de periode 1994-2000 320 miljoen gulden uit Brussel in het kader van een Europees ontwikkelingsprogramma).

De eensgezindheid is deels te verklaren omdat de partijen de rijksoverheid als gemeenschappelijke vijand hebben, aldus een woordvoerder van de provincie. De gelden die het rijk uittrekt voor de verschillende provincies zijn niet eerlijk verdeeld, zo bleek onder meer uit een onderzoek over de jeugdzorg, dat werd uitgevoerd in opdracht van Gedeputeerde Staten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de provincie Flevoland tot 2010 – als de situatie niet verandert – in vergelijking met andere provincies een achterstand aan beschikbare rijksmiddelen van ongeveer 15 procent per jongere heeft. Als gevolg van de demografische ontwikkelingen van Flevoland (snelle jongerenaanwas) zou dat in 2010 betekenen dat de provincie bijvoorbeeld 54 gulden per jongere minder aan jeugdzorg kan besteden dan de provincie Utrecht.

Waar zijn de partijen het dan niet over eens? De verschillen liggen voornamelijk bij de vraag hoe de provincie moet groeien. Dient de bevolkingsaanwas in de komende decennia voornamelijk in Almere en Lelystad te geschieden, zoals de linkse partijen nastreven? Of moeten ook de dorpen verder uitdijen, zoals VVD en CDA voorstaan?

Een ander meningsverschil ligt op het gebied van het milieu en dewerkgelegenheid. De VVD ziet het milieubeleid als een kwestie van individuele verantwoordelijkheid, het CDA pleit voor flexibele milieuvergunningen ter bevordering van het bedrijfsleven. De christen-democraten zien daarbij toerisme en recreatie als belangrijkste speerpunten, maar ruimen wel plaats in voor industriële bedrijvigheid. D66 en met name GroenLinks hanteren strengere milieu-eisen. De PvdA zoekt economische vooruitgang vooral in de dienstensector, logistiek en technologie, sectoren die veel werkgelegeheid moeten opleveren met een relatief kleine aanslag op het milieu.

    • Tijn Kramer Flevoland