INTERNET

Op Internet staat veel informatie over de Statenverkiezingen. Op de website www.provincies.nl staat per provincie alles over de kandidatenlijsten, partijprofielen en politieke kaarten. Tevens is een StemWijzer opgesteld en zijn korte programmavergelijkingen op te vragen. De nieuwsrubriek wordt dagelijks bijgewerkt. Ook kunnen vragen gesteld worden in de rubriek FAQ (Frequently asked questions). Twee dagen later ontvangt de vragensteller persoonlijk antwoord on line.