Hoge werkloosheid

Aantal inwoners: 558.017

Oppervlakte: 2.347 km²

Aantal gemeenten: 25

Provinciale Staten: PvdA 16, VVD 11, CDA 11, D66 5, GPV 4, GroenLinks 3, SP 2, AOV 2, RPF/SGP 1

Gedeputeerde Staten: PvdA 2, CDA 2, VVD 1

Adres: Martinikerkhof 12 en

St. Jansstraat 4, Groningen

(050) 316 49 11

Fax (050) 316 49 33

Internet: www.prvgron.nl

De werkloosheid in het noorden ligt nog altijd ver boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor Groningen, waar de partijen een belangrijk thema hebben gemaakt van werkgelegenheid. Zo wil de PvdA meer innovaties stimuleren en de positie van langdurig werklozen verbeteren, onder meer door bij- en herscholing.

De VVD schuift het thema veiligheid prominent naar voren. Ook de provinciale overheid moet zich verantwoordelijk voelen voor een veilige samenleving, waaronder de liberalen zowel geweld op straat als wateroverlast en verkeersveiligheid scharen. Veiligheid op straat is echter vooral een gemeentepolitieke aangelegenheid. De VVD pleit ervoor de commissaris van de koningin tot korpsbeheerder te benoemen.

De stedelijke gebieden tussen de driehoek Groningen-Assen-Veendam en de Eemshaven en Delfzijl vormen de beide economische kernzones in Groningen, waar bedrijvigheid moet worden geconcentreerd. Zo kan de rest van het landschap open, ruim en schoon blijven. De woningbouw wordt geconcentreerd in grotere plaatsen, al wil de VVD meer ruimte voor woningbouw in kleinere gemeenten. De liberalen willen een potje van drie miljoen gulden instellen, waarmee goede ideeën van belangengroeperingen in de dorpen kunnen worden uitgevoerd. VVD-lijsttrekker A. Sakkers: ,,Het gaat om initiatieven die de leefbaarheid op het platteland verbeteren, bijvoorbeeld de opknapbeurt van een dorpshuis of het goed bereikbaar houden van de dorpen met het openbaar vervoer.''

Verdeeldheid is er over de bouw van windturbines. Ging het de afgelopen Statenperiode voornamelijk over de toegestane hoogte van de windmolens, nu is de plaats voorwerp van discussie. Willen boeren meer vrijheid om een windturbine bij hun bedrijf te plaatsen, de `stedelingen' willen geen verdere aantasting van het open Groninger landschap. Concentratie van molens in clusters op industrieterreinen zou een alternatief zijn. Voor geen enkel standpunt was een meerderheid in de Staten te vinden. Het huidige beleid blijft gehandhaafd: solitaire molens mogen beperkt worden geplaatst.

De VVD en het CDA vinden het niet langer verantwoord gronden aan de landbouw te onttrekken. Boeren moeten meer betrokken worden bij de landschapszorg. GroenLinks pleit voor een omschakeling op biologisch-dynamische landbouw. De PvdA vindt dit niet reëel en vindt tien procent voor de biologisch-dynamische landbouw binnen tien jaar genoeg. Om het openbaar vervoer te stimuleren moet de auto worden belast, vindt GroenLinks. De PvdA is hierop tegen. Juist in kleine dorpen zijn bewoners afhankelijk van de auto, stellen de sociaal-democraten.

Bij de verkiezingen debuteert een nieuwe partij: De Groningers. Net als de FNP in Friesland willen ze dat een deel van de noordelijke aardgasbaten worden aangewend voor de versterking van de noordelijke economie. Oud-Elfstedenrijder Jan Uitham, die in 1963 tweede werd achter winnaar Reinier Paping, fungeert als lijstduwer. De Groningers moeten een vuist maken richting Den Haag. Dat er van de door Commissie-Langman geadviseerde tien miljard gulden voor het noorden uiteindelijk maar 4,5 miljard overbleef is onverteerbaar, vinden De Groningers. Uitham: ,,Wie mouten ons nait langer onder 't mous (boerenkool) stoppen loaten.'' (We laten ons niet aan de kant zetten.)

    • Karin de Mik