Het groen behouden

Aantal inwoners: 1.137.935

Oppervlakte: 2.209 km²

Aantal gemeenten: 55

Provinciale Staten: CDA 23, VVD 13, PvdA 9, PNL 5, D66 4, GroenLinks 3, AOV 2, SP 2, Unie 55+ 2

Gedeputeerde Staten: CDA 3, VVD 2, PvdA 1

Adres: Limburglaan 10, Maastricht

= (043) 389 99 99

Fax (043) 361 80 99

Internet: www.limburg.nl

Limburg maakt zich veel zorgen over het grote aantal langdurig werklozen. In de zogenoemde Parkstad (Heerlen-Kerkrade) en de omgeving van Roermond is dat tot 30.000 mensen opgelopen, zegt J. Tindemans, lijsttrekker van de PvdA. ,,In Roermond is het percentage werkzoekenden twintig, dat is gigantisch hoog'', voegt K. Kienhuis-Smits, lijstduwer van GroenLinks, daar nog aan toe. Daar staat tegenover dat de zuidelijkste provincie ook een fors tekort heeft aan arbeidskrachten. In het bijzonder technische bedrijven, de zorg en de horeca zitten om personeel te springen. Het is de taak van de provincie te proberen de langdurig werklozen om te scholen of te begeleiden, zodat ze de vacante banen kunnen invullen, meent Tindemans. Daarover zijn alle politieke partijen het eens.

De politieke partijen in Limburg zijn het opvallend dikwijls met elkaar eens. De kopstukken van de partijen beamen het. ,,De discussie in de Provinciale Staten is daardoor veelal gezapig'', vertelt J. van Rey, lijsttrekker van de VVD, ex-Kamerlid en wethouder in Roermond. ,,De partijen moeten de onderlinge verschillen trachten beter te etaleren. Maar ja, je weet hoe het gaat als de grote drie partijen, CDA, VVD en PvdA, één coalitie vormen.''

,,Het is bepaald niet zo dat de provinciale bestuurders hier met bebloede koppen over de heuvels rennen'', lacht Tindemans. ,,Misschien zijn Limburgers wat sterker geneigd tot een consensus te komen.'' Hoe groter de problemen, hoe meer we gezamenlijk oplossingen zoeken, vindt Kienhuis-Smits. ,,Maar over de uitvoering daarvan verschillen we wel eens van mening.''

Kienhuis-Smits is er trots op dat het plan `Limburg 2030', twee jaar geleden gelanceerd door GroenLinks, ,,Statenbreed is overgenomen''. Het plan behelst een breed onderzoek naar de toekomst, waarbij TNO en tal van maatschappelijke organisaties zijn geraadpleegd. De experts stelden volgens Kienhuis-Smits onder meer vast dat Limburg veel te veel huizen had gepland waaronder – met het oog op de vergrijzing – ,,het verkeerde soort woningen''.

De grootste partij, het CDA, ijvert voor het behoud van de identiteit van Limburg. ,,De provincie moet mooi blijven, Limburg moet haar groen behouden'', zegt lijsttrekker J. Bronckers. De christen–democraten willen meer aandacht voor de zorg (,,die zit door de vergrijzing in de knel'') en voor een goed grotestedenbeleid, met geld en ruimte voor woningen. De kleinere gemeenten mogen daar niet onder lijden, vindt Bronckers. ,,Het CDA wil dat jonge mensen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en niet naar de steden trekken. Maar in dorpen met een terughoudend bouwbeleid komen die niet meer aan de bak, gaan de huizen naar de meest biedende kopers. Gemeenten moeten instrumenten krijgen om hun eigen inwoners te helpen.''

De veiligheid van de Maas heeft grote aandacht van alle politieke partijen. Een projectgroep van Rijkswaterstaat en de provincie heeft voor verbeteringen aan de rivier ,,voor een miljard gulden aan plannen'' gemaakt, meldt VVD'er Van Rey, die graag het onderwerp snelwegen nog even aanstipt. Limburg besloot vorig jaar, opnieuw eensgezind, honderd miljoen gulden bij te dragen aan de aanleg daarvan. Van Rey: ,,De andere provincies hebben die infrastructuur op een dienblaadje aangereikt gekregen. Limburg moest zelf dokken, nota bene voor ríjkswegen. Is dat niet van de gekke? Maar het moest wel, want onze snelwegen waren zandpaden geworden.''

    • Guido de Vries