Grote verbondenheid

Aantal inwoners: 2.319.262

Oppervlakte: 5.082 km²

Aantal gemeenten: 70

Provinciale Staten: CDA 25, PvdA 11, D66 8, VVD 22, GroenLinks 3, BOF 1, SP 3, SG/RP/GP 1, AOV/Unie55+ 5

Gedeputeerde Staten: CDA 3, PvdA 1, VVD 3

Adres: Brabantlaan 1

's-Hertogenbosch

(073) 681 28 12

Fax (073) 614 11 15

Internet: www.brabant.nl

Brabanders houden nog echt van Brabant. Uit een opinie-onderzoek van de Partij van de Arbeid onder zeshonderd inwoners in Noord-Brabant blijkt dat bijna 80 procent zich sterk met de provincie verbonden voelt. Voor de Statenleden in Noord-Brabant zou die liefde zich moeten vertalen in een grote opkomst bij de verkiezingen. De provincie doet er de laatste dagen veel aan de inwoners naar de stembus te lokken. Debatten op de regionale televisie, folders bij de warme bakker en afgelopen zaterdag een open dag op het provinciehuis. Op de foto met de commissaris van de koningin F. Houben en dwalen door de gangen van het verbouwde provinciehuis, waar bijna niemand meer een eigen bureau heeft omdat ook hier flexwerkplaatsen zijn ingevoerd.

In Brabant worden in 29 plaatsen de verkiezingen voor de Provinciale Staten gecombineerd met gemeenteraadsverkiezingen. Deze gemeenten, waaronder Tilburg, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom, zijn per 1 januari 1997 heringedeeld en deden niet mee aan de raadsverkiezingen van maart 1998. De Statenleden hopen dat door deze combinatie het opkomstpercentage hoger zal liggen dan vier jaar geleden, toen 44,7 procent van de stemgerechtigden ging stemmen.

Wat (ook) Brabant mist, is een duidelijke partijprofilering. Het lijkt alsof de Statenleden het allemaal wel met elkaar eens zijn. Zo wordt er in de provincie veel aandacht besteed aan het ouderenbeleid. Het project `Vitaal Grijs' beoogt onder andere dat ouderen zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen. Brabant bouwt daartoe vele aanleun- en speciaal aangepaste woningen.

Alleen op het gebied van de ruimte en de inrichting van de provincie zijn enkele minimale verschillen te bestuderen in Brabant. Zo willen het CDA en de PvdA vooral in de grote steden bouwen en de dorpen minder uitbreiden. In de dorpen mag alleen worden gebouwd voor de eigen bevolking. Beide partijen zijn voorstander van het renoveren van naoorlogse wijken in de grotere steden. De VVD richt zich op de verweving van stad en platteland.

Verreweg het meeste geld geeft de provincie uit aan verkeer en waterstaat (310,6 miljoen gulden). Bestaande wegen moeten verbeterd worden opdat Brabant voor een goede doorstroming kan zorgen. Het dichtslibben van de Brabantse wegen, zoals de A16 (Breda-Rotterdam) en A58 (Breda-Eindhoven), is een knelpunt. De PvdA vindt dat op bestaande wegen in elektronica moet worden geïnvesteerd in plaats van asfalt, terwijl de VVD de aanleg van nieuwe wegen absoluut noodzakelijk acht, en alle partijen zijn dan weer van mening dat het woon- en leefklimaat er niet onder mag lijden.

Rondom de Brabantse grote steden hebben herindelingen plaatsgehad. Alleen in Eindhoven is dat nog niet voltooid. Dat zou een behoorlijk discussiepunt in zowel de provinciale als gemeentepolitiek kunnen zijn. Maar de partijen zullen zich hier niet over uitspreken: de herindeling van Eindhoven wordt over de verkiezingen heengetild. Ook over de varkens wordt in Brabant nauwelijks gesproken. Veel veehouders zijn al overgestapt naar de biologische landbouw, want die vorm van boeren gaat het volgens de provincie helemaal maken in Brabant.

    • Margot Poll