Gebruik net onderschat, KPN vergroot capaciteit

KPN heeft de groei van Internet en het gebruik dat andere aanbieders van zijn netwerk wilden maken schromelijk onderschat. Voor eind juni van dit jaar zal het gebrek aan capaciteit zijn verdwenen.

,,Waanzin is het.'' Directeur A. Boogaard van het netwerkbedrijf van KPN wil niets weten van de beschuldiging dat capaciteit op zijn netwerk traag ter beschikking wordt gesteld om de concurrentie te frustreren. KPN heeft het beroep dat andere bedrijven zouden doen op zijn netwerk schromelijk onderschat, maar van opzet is geen sprake, stelt hij. Door 700 miljoen gulden te investeren verwacht KPN bovendien het schaarsteprobleem in het tweede kwartaal van dit jaar te hebben opgelost. Tegen het einde van het jaar moet het net tevens gereed zijn voor nieuwe `vraagexplosies'.

Vooruitlopend op de uitspraak, vandaag, in een door Enertel aangespannen kort geding en de uitslag van een onderzoek van toezichthouder Opta gaf KPN gisteren tekst en uitleg over de problemen bij het aansluiten van concurrenten op zijn netwerk.

Volgens Boogaard is KPN twee jaar geleden te voorzichtig geweest met investeringen in nieuwe switches (schakelaars die het telefoon- en dataverkeer naar de juiste bestemming sturen) en transmissiecapaciteit (de `verkeersaders'). De explosieve groei die zou voortvloeien uit Internet en andere nieuwe toepassingen (zoals het gebruik van de zware softwarepakketten die bedrijven als Baan en SAP maken) heeft KPN verrast. ,,Tot de zomer van 1997 gingen we uit van 6 tot 10 procent groei van het telefoon- en dataverkeer'', zegt Boogaard. ,,Die situatie is in de tweede helft van 1997 radicaal veranderd.''

Voor 1999 voorziet KPN een groei van het reguliere telefoonverkeer met 15 tot 20 procent, 25 procent groei voor het dataverkeer en maar liefst 100 procent voor het Internetverkeer (KPN zegt niet hoeveel beslag Internet op zijn netwerk legt).

Voorzitter F. Eisner van de belangenvereniging van Internetaanbieders NLIP gelooft niet in de plotselinge bijstelling van de marktverwachtingen. ,,De laatste drie, vier jaar is duidelijk geworden dat data- en Internetverkeer met tientallen tot zelfs vijftigtallen van procenten zouden toenemen'', zegt hij. ,,KPN kan nu wel roepen dat het door de ontwikkelingen wordt overvallen, maar dat gebeurt dan vooral door zijn eigen eigenwijsheid. Wij waarschuwen hier al veel langer voor.''

De inschattingsfout van KPN heeft Amsterdamse telefoongebruikers in september en oktober vorig jaar problemen bezorgd. Abonnees kregen in één procent van de gevallen geen verbinding. Dat is schrikbarend hoog in de telefoonbranche, die gewend is betrouwbaarheid te berekenen met drie of vier cijfers achter de komma. De problemen waren volgens KPN grotendeels het gevolg van het grote aantal Internetgebruikers dat met zijn modem inbelt op centrales die bedoeld zijn voor `gewone' telefoongesprekken.

KPN beroept zich niet alleen op een zware inschattingsfout van de marktgroei, maar zegt zich ook te hebben vergist in de concurrentie. Enertel (opgekocht door het Amerikaanse Worldport) en Telfort (NS en British Telecom) hebben niet, zoals medio 1997 was voorzien, een landelijk dekkend netwerk gebouwd. Zij maken voor een belangrijk deel gebruik van het KPN-net.

Een lange reeks (meer dan vijftig) van andere aanbieders die vanaf 1 januari vorig jaar op de markt zijn gekomen heeft volgens KPN evenmin veel reden om zijn netwerk naar pakweg Groningen door te trekken. ,,Het is veel goedkoper om een telefoongesprek van Veendam naar Groningen via het KPN-net heen en weer te `slepen' naar een switch in Amsterdam. ,,Als je telefoonverkeer goedkoop [tegen lage interconnectietarieven, red.] kunt inkopen, hoef je niet te investeren'', zegt Boogaard.

Volgens Boogaard komt 34 procent van het telefoonverkeer dat concurrenten in Nederland naar KPN willen doorsluizen aan in Amsterdam. ,,Als een luchtvaartmaatschappij aankondigt dat zij vanaf volgende week met twintig 747's op Amsterdam wil gaan vliegen, heeft Schiphol ook een probleem'', zegt hij.

KPN zegt volgend jaar drie miljard gulden te zullen investeren in het vaste net. Daarvan gaat 700 miljoen gulden naar de oplossing van het schaarsteprobleem dat concurrenten ondervinden. Begin november sprak KPN nog de verwachting uit dat het investeringsniveau van 3,6 miljard in 1998 ook de komende jaren gehandhaafd zou blijven. Inclusief internationaal en mobiel telefoonverkeer komt het totale investeringsbedrag boven 4 miljard gulden.

De capaciteit van de dikke `pijplijnen' die KPN heeft liggen tussen grote steden in de Randstad zal worden verdubbeld. Voorts zal het aantal `poorten' dat de concurrentie kan gebruiken om telefoon- en dataverkeer naar het KPN-net te sluizen drastisch worden verhoogd.

KPN zegt voor het telefoonverkeer tussen zijn eigen centrales 30.000 tot 35.000 zogeheten verkeerspoorten in gebruik te hebben. Eind dit jaar zullen er voor interconnectie zo'n 10.000 stuks worden gebruikt. Hoeveel verkeer over deze poorten loopt wil KPN niet zeggen, wel dat de poorten naar de netwerken van de concurrentie veel minder druk bezet zullen zijn dan de eigen poorten van KPN.

    • Michiel van Nieuwstadt