Forse winstgroei vastgoedbelegger VIB

Vastgoedbelegger VIB in Utrecht heeft in 1998 een beleggingsresultaat geboekt van 275 miljoen gulden. Een jaar eerder bedroeg het resultaat 190 miljoen gulden. Het directe beleggingsresultaat (brutohuuropbrengsten minus exploitatiekosten, afschrijvingen e.d.) steeg met ruim 21 miljoen tot 170 miljoen gulden. (ANP)