EERSTE KAMER

Een belangrijke taak van de Provinciale-Statenleden is het kiezen van de Eerste Kamer. Vooral daardoor zijn de Statenverkiezingen ook van betekenis voor de nationale politiek.De Eerste Kamer telt 75 zetels. De verkiezingen hiervoor zijn op 25 mei. In alle provincies komen Provinciale Staten dan tegelijkertijd bijeen om de senatoren te kiezen.

Verrassend is de uitslag meestal niet, omdat Statenleden in principe kiezen voor partijgenoten. Wel is telkens de vraag hoe Statenleden van provinciale partijen zullen stemmen of van partijen die wel in de Staten zijn vertegenwoordigd, maar te klein zijn om een zetel in de Eerste Kamer te verwerven. Bij deze `getrapte' verkiezingen hebben de Statenleden een `gewogen' stem. Het gewicht van hun stem hangt af van het aantal inwoners van de provincie die zij vertegenwoordigen. Een Statenlid in Zuid-Holland heeft dus meer invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer dan een Statenlid van Flevoland.

De zetelverdeling van de huidige Eerste Kamer is als volgt: VVD 23, CDA 20, PvdA 14, D66 7, GroenLinks 4, SGP 2, GPV 1, RPF 1, SP 1, Bierman (gekozen door de Groenen en provinciale partijen) 1, Batenburg (voorheen AOV) 1. De nieuwe Eerste Kamer komt op 8 juni voor het eerst bijeen.