Economische groei in 1998 naar 3,7 pct

De Nederlandse economie is vorig jaar met 3,7 procent gegroeid. Dat is de snelste toename van het volume van het bruto binnenlands product (bbp) sinds 1990. Het groeitempo is in de loop van het jaar wel afgenomen.

In het laatste kwartaal van 1998 groeide de economie met 3,1 procent. In het eerste kwartaal was dat nog 4,9 procent, in het tweede 3,7 en in het derde kwartaal 3,2. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitbundig groeiende consumptieve bestedingen leverden vorig jaar opnieuw de grootste bijdrage aan de economische groei. In totaal steeg de consumptie door gezinnen met 4,4 procent. Dat is het hoogste groeicijfer sinds 1976. Vooral aankopen van duurzame goederen, die een vijfde uitmaken van de gezinsconsumptie, stegen fors: met 9 procent. Oorzaak is volgens het CBS vooral de sterke banengroei. In 1998 kwamen er zo'n 200.000 banen bij, ongeveer even veel als in 1997. Volgens P. Oomens, die vanmorgen voor het CBS de jaarcijfers presenteerde, mag 1998 `het jaar van de consument' worden genoemd.

Ook de groei van de kredietverlening aan particulieren speelde volgens het CBS een rol bij de uitbundige consumptie. In 1998 nam de consumptieve kredietverlening toe met 7 procent. `Rood staan' nam zelfs met een kwart toe. En het verstrekte hypothecair krediet steeg met 24 procent. Volgens het CBS, dat overigens niet statistisch bijhoudt waaraan de kredieten worden besteed, vindt een deel van het geleende geld zijn weg naar consumptie en ook beleggingen.

In contrast met de bestedingsdrift van de consument ging het in 1998 bergafwaarts met de industrie, waar de toegevoegde waarde bij producenten van goederen nog maar met 1 procent steeg en in de loop van het jaar afnam. De teruggang geldt niet voor de commerciële dienstensector waarin de toegevoegde waarde met 5 procent toenam. Deze groei kwam vooral voor rekening van de telecommunicatiesector, de uitzendbranche en softwarebedrijven. De groei bij de uitzendbureaus is overigens in de loop van het jaar wel afgenomen.