Consensus politiek

Aantal inwoners: 464.672

Oppervlakte: 2.680 km²

Aantal gemeenten: 12

Provinciale Staten: PvdA 14, VVD 13, CDA 11, D66 5, GroenLinks 2, OPD 2, AOV/Unie 55+ 2, GPV 1, RPF 1

Gedeputeerde Staten: PvdA 2, VVD 1, CDA 1, D66 1

Adres: Westerbrink 1 9405 BJ Assen

= (0592) 36 55 55

Fax (0592) 36 57 77

Internet: www.drenthe.nl

De provinciale consensuspolitiek viert in Drenthe hoogtij. De onderlinge verhoudingen zijn redelijk goed en het huidige brede college, bestaande uit PvdA, CDA, D66 en VVD wil het liefst blijven besturen. Een verrassende campagne wordt het dan ook niet. PvdA-fractievoorzitter M.W. Brink-Massier geeft toe: ,,Op veel punten zijn we het eens.'' Dat geldt bijvoorbeeld voor een verbetering van de snelweg Meppel-Zwolle, die voortdurend met lange files kampt. Een extra rijstrook erbij staat op het verlanglijstje van de meeste partijen. D66 pleit voor een inhaalverbod van vrachtverkeer op dit traject.

De Drentse Staten stemden december vorig jaar, op GroenLinks na, in met een Provinciaal Omgevings Plan (POP). Hierin staan afspraken over de verdeling van de ruimte in de provincie voor de komende tien jaar. Gekozen is om de industrie en woningbouw te concentreren in de `steden' Assen, Emmen, Coevorden, Beilen, Roden, Meppel en Hoogeveen, om het landschap in de rest van Drenthe te kunnen sparen. Landbouw is, naast recreatie en toerisme, een belangrijke pijler van de Drentse economie. Bestaande landbouwbedrijven moeten de ruimte krijgen, zo staat in het POP, en nieuwe bedrijven moeten beperkingen krijgen opgelegd. D66 en GroenLinks willen meer nadruk op biologische landbouw.

Beide partijen hebben een afwijkend standpunt over de al door de Staten goedgekeurde verlenging van de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde. D66 wil dat de provincie Drenthe, als de rijksoverheid zich volgend jaar terugtrekt als aandeelhouder van de verliesgevende luchthaven, ook haar aandelen verkoopt. De democraten geloven niet dat een baanverlenging het vliegveld weer in de zwarte cijfers zal brengen.

D66 ziet meer in personenvervoer per rail en pleit voor een snelle aanleg van een magnetische zweeftrein tussen de Randstad en Bremen, via Heerenveen en Groningen. De PvdA richt zich vooral op de jongere kiezer. De partij bezit in de persoon van de 22-jarige student Joost Prinsen uit Dwingeloo, die op de tiende plaats staat, het jongste kandidaat-Statenlid.

Algemeen wordt ervan uitgegaan dat er weer een breed college komt in Drenthe. D66 zit niet te springen om `paars'. Een breed college met het CDA geniet de voorkeur. Niet alleen gezien de banden van de christen-democraten met de sterke landbouwtak, maar ook omdat de partij al jaren een consistente factor is in de Drentse consensuscultuur. CDA'er Mastwijk hoopt in stilte op het `Meijer-effect', genoemd naar de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp. ,,Veel mensen zeggen me: `een goede vent'. Ze zien dat er goede lui in het CDA zitten.''

    • Karin de Mik