Burger weet weinig over de provincie

Negentig procent van de Provinciale-Statenleden meent dat burgers ,,weinig verstand van provinciale politiek en provinciaal bestuur'' hebben.

Dit blijkt uit een enquête die NRC Handelsblad onder de 755 Statenleden heeft gehouden.

Van de Statenleden die hebben gereageerd, zei ruim 65 procent het eens te zijn met deze stelling en 24 procent was het er zelfs `zeer mee eens'. De notie leeft het sterkst onder Statenleden van D66, de kleine christelijke partijen en de SP. De respons op de enquête bedroeg 59 procent.

De Statenleden vinden niettemin in meerderheid dat de provincies moeten blijven bestaan. Maar een kleine vier procent onderschrijft de stelling dat de provincie een overbodig orgaan is, waarvan de taken beter door het rijk en de gemeenten kunnen worden overgenomen. Het voortbestaan van de provincies en Provinciale Staten staat de laatste tijd ter discussie door uitlatingen van onder anderen minister A. Peper (Binnenlandse Zaken), hoogleraar bestuursrecht W. Derksen en de Brabantse gedeputeerde P. van Geel. Zij betwijfelen of de provincies in hun huidige vorm nog veel toekomst hebben, gezien de lage opkomst bij provinciale verkiezingen. Woensdag zijn de nieuwe verkiezingen voor Provinciale Staten. Ruim 43 procent van de Statenleden meent dat deze verkiezingen beter tegelijk kunnen worden gehouden met gemeenteraads- of Tweede-Kamerverkiezingen.

Uit de enquête is verder onder meer gebleken dat een overgrote meerderheid van de Statenleden voorstander is van een herindeling van de politieregio's. De grenzen van de regio's kunnen volgens hen samenvallen met die van de provincies. De commissaris van de koningin moet dan korpsbeheerder worden. Deze taak wordt nu door een burgemeester vervuld.

De Statenleden werd ook gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de commissaris van de koningin in hun provincie. De commissaris van Zeeland, W.T. van Gelder (CDA), krijgt als enige de kwalificatie `minder dan voldoende'. Van Gelder zou onvoldoende invloed in de Haagse politiek hebben en onvoldoende tijd besteden aan het provinciaal bestuur. Wegens een verblijf in het buitenland was Van Gelder vanochtend niet voor een reactie bereikbaar.

ENQUÊTE: pagina 31

    • Arlen Poort