Bomen op rijtjes

Op mooie dingen moet je altijd lang wachten. Een prachtig huis, een mooie nieuwe kast, een exclusieve auto: daarvoor staan lange levertijden. Dat geldt ook voor een nieuw bos. Na vele maanden plannen maken en voorbereiden – soms zelfs vele jaren, zoals bij het Bentwoud bij Zoetermeer – worden er dan eindelijk bomen geplant. Na al die tijd wachten zijn de verwachtingen hooggespannen.

Wordt het een stadsbos, zoals uit Pluk van de Petteflet, of een spannend en volgroeid bos, vol met dieren en de fraaiste planten, zoals in het bos van Roodkapje? Herbert Blankesteijn kiest duidelijk voor het laatste, romantische bos (NRC Handelsblad, 20 februari).

Zijn teleurstelling is dan ook groot na zijn bezoek aan het Leeuwarder bos dat in 1991 is aangelegd. Hij ziet liever 280 voetbalvelden vol tegels dan het bos dat hij aantrof. Geduld, meneer Blankesteijn. Mooie bossen, met grote variatie aan soorten, dikke en dunne bomen, kleine en grote dieren, open en dichte plaatsen, laten zich helaas niet in een paar jaar vormen. Zeker als je op kale landbouwgrond begint, duurt het vele tientallen jaren voordat Roodkapje's bos zichtbaar wordt. Zo gaat dat met nieuwe bossen.

Maar gelukkig zijn er ook aanlegmethoden waardoor u minder lang hoeft te wachten. Wij noemen dat, in navolging van de gelijknamige vorm van bosbeheer, `geïntegreerde aanleg'. Dergelijk bos moet zo snel mogelijk na aanleg een duurzame bijdrage leveren aan de natuur en de houtproductie en dient bovendien aantrekkelijk te zijn voor bezoekers. Als het meezit zal er eind van dit jaar een handboek voor deze vorm van aanleg verschijnen en zal dat veel worden gebruikt. Hopelijk zullen in de toekomst alle nieuwe bossen zo uw goedkeuring kunnen krijgen. Maar gun intussen de natuur wel haar eigen gang en groeitempo. Dan zult u zien dat het nieuwe bos heel spannend kan worden.

    • Ir. L.J.M. Dielen
    • Dir. Stichting Bos