Bloedproces: vrijspraak Fabius geëist

Vrijspraak voor oud-premier Laurent Fabius en hoogstens een openbare berisping voor de oud-minister van Sociale Zaken Georgina Dufoix en de ex-staatssecretaris van Volksgezondheid Edmond Hervé. Dat is de eis van het openbaar ministerie in het Franse `bloedproces'.

Voor het bijzondere Hof van Justitie van de Republiek in Parijs kwam de eis niet als een verrassing. De procureur-generaal had eerder al twee keer ontslag van rechtsvervolging gevraagd. Ook gisteren zette hij voor het Hof uiteen dat eventuele politieke fouten of tekortkomingen geen strafbaar feit opleveren. Hervé werd wel verweten dat hij de risico's van bloedtransfusies destijds niet oplettend genoeg had gevolgd; hij was tevens burgemeester van Rennes.

Fabius viel helemaal niets te verwijten, bleek uit het zes uur durende requisitoir van de procureur en zijn advocaat-generaal. Hij had actie ondernomen zodra hij op de hoogte was gebracht van de noodzaak donorbloed op zuiverheid te testen. Zijn adviseurs hadden hem misschien te laat en te weinig op de hoogte gesteld van de toen bekende feiten, maar dat was hem niet aan te rekenen, zeker niet strafrechtelijk. Ook was er geen bewijs voor de stelling dat hij het verplichtstellen van een test op donorbloed had afgeremd om een Franse test tijd te geven de Amerikaanse concurrent in te halen.

De slachtoffers hebben teleurgesteld gereageerd. Zij hebben het proces als uiterst onbevredigend ervaren: de openbare aanklager vraagt vrijspraak, terwijl een meer kritische visie niet aan bod is gekomen. Door transfusies met besmet bloed zijn in 1985 en later rond vierduizend mensen met HIV besmet geraakt. Van hen zijn er zeshonderd overleden. Vandaag en morgen is het woord aan de verdedigers van de drie ministers. Volgende week volgt de uitspraak .