Biotechnologie-conferentie mislukt

De conferentie van de Verenigde Naties (VN) over biotechnologie, die afgelopen week werd gehouden in Colombia, is op een volledige mislukking uitgelopen. De meeste landen willen weliswaar dat er internationale afspraken komen over het gebruik van biotechnologie in de landbouw, maar de belangrijkste producenten van transgene landbouwgewassen blijven roet in het eten gooien.

Van de 138 deelnemers aan de tiendaagse conferentie wisten er vijf de ondertekening van het zogeheten Biosafety Protocol te blokkeren. De Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Uruguay, Chili en Australië zijn de belangrijkste aanbieders van genetisch gemanipuleerde producten. Deze landen hebben 94 procent van de `transgene' markt in handen. De VS weigerden in te stemmen met artikel 5 van het protocol, waarin staat dat ieder land het recht heeft om de invoer van transgene landbouwgewassen tegen te houden.

Vooral de ontwikkelingslanden, die vrezen overspoeld te worden met transgeen voedsel, drongen aan op dit zelfbeschikkingsrecht, terwijl de VS en hun medestanders van mening zijn dat een dergelijk recht indruist tegen vrijhandelsprincipes.

Gisteren werd duidelijk dat de meningsverschillen onoverbrugbaar waren en werd de ondertekening van het protocol afgeblazen. De VN hebben de partijen tot mei 2000 de tijd gegeven om alsnog overeenstemming te bereiken. Tot die tijd riskeert een land dat weigert transgene producten toe te laten, een boete van de World Trade Organisation (WTO).

Het echec betekent een belangrijke knauw voor de VN, die de conferentie zes jaar lang heeft voorbereid. In 1992 werd tijdens de VN-milieuconferentie in Rio de Janeiro in Brazilië afgesproken om regels op te stellen voor transgene voedselproductie, omdat er nog veel onzekerheid bestaat over de gevolgen van biotechnologie voor gezondheid en milieu.

Gevreesd wordt dat biotechnologie – waarbij sommige genen worden `voorgetrokken' ten opzichte van andere – leidt tot aantasting van de biodiversiteit. En in Europa bestaat veel wantrouwen over het manipuleren van voedsel door de gekkekoeienziekte (BSE) en het mogelijke verband tussen BSE en de ziekte van Kreuzfeldt-Jacob. Gisteren maakte de vereniging voor Britse gemeenten bekend dat het transgeen voedsel op middelbare scholen en in bejaardentehuizen wil verbieden. (AFP)