Wateroverlast langs rivieren

Op verschillende plaatsen langs de Nederlandse rivieren is sprake van wateroverlast als gevolg van het hoogwater in Duitsland.

Zo zijn in de loop van de dag de kades in Nijmegen en Arnhem ondergelopen. Toch komt het water minder hoog dan gisteren nog werd verwacht.

De hogere waterstanden zijn het gevolg van het vele smeltwater dat vanuit Zwitserland via Duitsland wordt aangevoerd. De Rijn bij Lobith bereikte vanochtend een hoogte van 14,22 meter boven NAP, terwijl eerder 14,30 meter was verwacht. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat in Arnhem zal de Rijn bij Lobith uiteindelijk niet uitkomen boven de 15 meter.

In november kwam `Lobith' nog uit op 15,74, tijdens het hoogwater in 1995 op 16,68 meter. Na vrijdag zal het waterpeil volgens Rijkswaterstaat weer gaan dalen.

In Nijmegen is men laconiek onder de problemen. In de loop van de ochtend liep de Waalkade onder water. De gemeente heeft de kade voor verkeer afgesloten en heeft waar nodig straatmeubilair weggehaald.

Ter bescherming van de laaggelegen binnenstad zijn er waterwerende schotten geplaatst. Naar verwachting zal het water uiteindelijk 35 centimeter op de kade komen te staan. ,,Dat is geen enkel probleem'', zo liet een woordvoerder van de gemeente vanochtend weten. ,,Het gebeurt zeer regelmatig dat de kade overspoelt, daar is hij op aangelegd.'' Mocht het water onverhoopt nog meer stijgen, dan kunnen er meer schotten worden geplaatst om de binnenstad droog te houden.

Het aanbrengen van de waterwering door medewerkers van de gemeente gebeurt in Nijmegen bij een – plaatselijke – waterhoogte van 12 meter. Zodra de stand bij Lobith de 15,50 meter overstijgt, treedt `fase nul' van het calamiteitenplan in werking. ,,Daarvan is nu dus nog geen sprake'', aldus de woordvoerder.

Om te voorkomen dat het water al te snel stijgt, hebben de polderdistricten gisteren al de inlaten van verschillende polders en uiterwaarden opengezet. Die zullen vandaag en morgen ook vollopen.