Uni-Invest verdubbelt resultaat

Het vastgoedfonds Uni-Invest heeft vorig jaar flink geprofiteerd van de verbeterde situatie op de kantorenmarkt. Het beleggingsresultaat is ten opzichte van 1997 meer dan verdubbeld tot 210,4 miljoen gulden. In dat resultaat is wel een eenmalige herwaardering van de vastgoedportefeuille van 72,2 miljoen gulden opgenomen.

In navolging van de meeste andere vastgoedfondsen waardeert Uni-Invest met ingang van 1998 haar beleggingen tegen reële marktwaarde.

Voorheen berekende het fonds de waarde door de bruto-huurinkomsten met een factor 10,5 te vermenigvuldigen. Die berekeningswijze is nu verboden op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Analisten zijn tevreden met de verandering in waardering omdat de cijfers van Uni-Invest nu beter te vergelijken zijn met die van andere vastgoedfondsen.

Uni-Invest boekte vorig jaar een direct beleggingsresultaat (brutohuren minus exploitatiekosten, afschrijvingen en dergelijke) van 2,52 gulden per aandeel, vier cent meer dan in 1997. Het vastgoedfonds verwacht dat de huren dit jaar weer wat omhoog gaan en rekent daarom in het lopende boekjaar op een stijging van het directe beleggingsresultaat met 4 tot 7 procent.

Uni-Invest keert over 1998 een dividend uit van 3 gulden (1,35 euro) per aandeel, een kwartje meer dan in het voorgaande jaar. Het interim-dividend voor 1999 is vastgesteld op 0,70 cent (32 eurocent) per aandeel. De waarde van de vastgoedportefeuille is vorig jaar met 524 miljoen gulden gestegen tot 2,77 miljard gulden.