Trichet neemt afstand van Lafontaine

Jean-Claude Trichet waarschuwt tegen ,,bezuinigingsmoeheid in Europa''. De president van de Franse centrale bank neemt hiermee afstand van de oproep van vooral de Duitse minister van Financiën Lafontaine, die heeft gedreigd met stimulerende nieuwe overheidsuitgaven als de Europese Centrale Bank (ECB) de rente niet verlaagt.

In een vraaggesprek met de Franse financiële krant Les Echos stelt Trichet dat de werkelijke rente in de eurozone zeer laag is. Bovendien is het monetair beleid wel degelijk stimulerend. De verschillende monetaire indicatoren staan op groei, aldus Trichet, die er aan toevoegt dat van deflatie geen sprake is, zeker als men de effecten van de olieprijsdalingen even buiten beschouwing laat. Die laatste betekenen vooral een verschuiving van koopkracht van rijke landen naar arme landen.

De Franse bankpresident volgt naadloos de lijn van de Europese Centrale Bank en haar president Duisenberg, die maandag waarschuwde dat Europese regeringen zelf debet zijn aan de relatieve zwakte van de euro door de politieke druk tot renteverlaging.

Trichet herinnert er aan dat was afgesproken dat de lidstaten van de eurozone het tekort op hun overheidstekort als percentage van het bruto binnenlands product zouden terugbrengen tot één in 2002, met uiteindelijk een voorkeur voor evenwicht of een klein overschot. ,,Hoe sneller hoe beter''. Daarmee richt hij zich ook tot de Franse regering-Jospin.