Sportbonden maken geen bezwaar tegen komst van Blankert

Niets staat het voorzitterschap van H. Blankert bij NOC*NSF nog in de weg. Op nadrukkelijk verzoek van Blankert peilde interim-voorzitter J. van der Reijden gisteravond tijdens de ledenvergadering van de overkoepelende sportbond of er bezwaren bestonden tegen de kandidaat-voorzitter. ,,Misschien vindt u hem wel een rare werkgeversbal'', zei Van der Reijden. Als er bij de bondsvertegenwoordigers al animo was om te reageren, nam Van der Reijden die meteen weg. ,,Als u tegen bent, hoor ik graag meteen even wie u had willen voorstellen.''

Het bleef stil op Papendal en daarom kan Blankert, als hij op 5 november is afgetreden als voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO*NCW, aan de slag als nieuwe kopman van NOC*NSF. Bij de komende vergadering op 11 mei zal de 58-jarige Rotterdammer formeel worden benoemd. Tot zijn officiële aantreden in november blijft Van der Reijden de honneurs waarnemen.

De interim-voorzitter werd tijdens de rondvraag gevraagd of hij iets kon zeggen over de situatie met IOC-lid Anton Geesink. De voormalig judoka heeft na zijn berisping door het IOC voor een financiële transactie met het olympische organisatiecomité van Salt Lake City, de wens geuit een `status aparte' te verkrijgen binnen de Nederlandse sport. Die zei Van der Reijden hem te willen geven. De interim-voorzitter sprak vorige week langdurig met Geesink, die volgens Van der Reijden ,,even in de luwte wil blijven''. Volgens de voorzitter van de volleybalbond NeVoBo, H. van Zwieten, moet worden voorkomen dat Geesink ,,zich verder zal vervreemden van de Nederlandse sport''. ,,Want dat doet ons geen goed.''

Voor de vergadering kreeg het bestuur een brief van de wielrenunie KNWU. Daarin werd NOC*NSF gevraagd zich te verdiepen in de noodzakelijke democratisering van het in grote opspraak geraakte IOC. Laat alle 198 nationale olympische comités in de wereld een lid leveren aan het IOC, stelde de KNWU voor. Van der Reijden achtte de kans klein dat de Nederlandse sportkoepel daar veel invloed op kan uitoefenen.

Volgens de voorzitter kunnen prins Willem-Alexander en andere IOC-leden met koninklijk bloed wél een grote rol spelen. ,,Hun reacties maken ongetwijfeld veel indruk'', zei Van der Reijden. De oud-CDA-politicus hoopt dat de regering in maart beslist dat Willem-Alexander lid van het IOC mag blijven. Optimistisch is Van der Reijden daarover echter niet. Hij verwacht dat in maart in Lausanne minstens tien IOC-leden worden geroyeerd. De interim-voorzitter betwijfelt of dat genoeg is om de Nederlandse bewindslieden te overtuigen dat het IOC daarmee is schoongeveegd.