Rotterdam is grootste `Duitse' haven

De Rotterdamse haven kan zijn marktpositie in Duitsland vergroten door meer samen te werken met de regionale autorititeiten in de Bondsrepubliek. Ook een nauwere band met Deutsche Bahn, de Duitse spoorwegen, kan daartoe een bijdrage leveren. Dat staat in een gisteren gepubliceerd onderzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) en het Centraal Planbureau (CPB), waarin zij de positie van de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Bremen op de Duitse markt hebben vergeleken.

De onderzoekers stellen dat het Duitse achterland ,,letterlijk van groot gewicht'' is voor Rotterdam. Volgens de cijfers uit 1994 die zij gebruikten voerde Rotterdam anderhalf keer zoveel af en aan als Hamburg. De overslag was ten opzichte van Bremen vijf keer zo groot en vergeleken met Antwerpen zes keer. Daarmee is Rotterdam de grootste `Duitse' haven, aldus het rapport. (ANP)