Randstad boekt voor vijfde maal achtereen recordwinst en -omzet

Uitzendconcern Randstad Holding in Diemen heeft in 1998 voor de vijfde achtereenvolgende keer een recordwinst en -omzet behaald, zo blijkt uit de vanmorgen gepubliceerde jaarcijfers.

De nettowinst van het bedrijf steeg vorig jaar met 30,1 procent tot 335,4 miljoen gulden (152,2 miljoen euro), tegen 257,8 miljoen gulden (117 miljoen euro) in 1997. De omzet groeide met 31,6 procent, van 7,08 miljard gulden (3,21 miljard euro) tot 9,31 miljard gulden (4,22 miljard euro).

De winst per aandeel steeg met 28,9 procent tot 3,08 gulden (1,40 euro). In 1998 is het aantal uitstaande gewone aandelen uitgebreid van 108 miljoen tot 115,6 miljoen.

Randstad wil 1,19 gulden (54 eurocent) dividend uitkeren per gewoon aandeel, tegen 0,96 gulden (44 eurocent) een jaar eerder. Aan cumulatief preferent dividend wordt over 1998 een bedrag van 2,3 miljoen gulden uitbetaald.

Het bedrijfsresultaat steeg met 28,9 procent tot 512,6 miljoen gulden. Randstads eigen vermogen bedroeg ultimo 1998 810,7 miljoen gulden, tegen 675 miljoen een jaar daarvoor.

Randstads cijfers werden positief beïnvloed door de overname in augustus van de Amerikaanse uitzendorganisatie Strategix voor 1,7 miljard gulden (consolidatie vanaf 1 oktober 1998). De eveneens vorig jaar overgenomen Zwitserse uitzendorganisatie Life & Work is per 1 juli in de Randstad-cijfers opgenomen. De beide acquisities leverden vorig jaar een bijdrage aan de omzet van 570,5 miljoen gulden en aan het bedrijfsresultaat van 37,3 miljoen.

De basis voor de uitstekende ontwikkeling van winst en omzet werd gelegd in de eerste helft van 1998, waarin de markt stormachtig groeide. In de tweede helft van het jaar nam het groeitempo af, om aan het eind van 1998 te stabiliseren.

Alle Randstadbedrijven slaagden erin hun marktaandeel te vergroten en het bedrijfsresultaat te verbeteren. De groei van de uitzendmarkten waarop Randstad actief is liepen echter uiteen. De voor Randstad zeer belangrijke Nederlandse markt groeide over het hele jaar iets sneller dan in 1997. In België groeide de markt juist minder sterk dan in het voorgaande jaar. De markten in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Zwitserland en Luxemburg groeiden ook krachtig, terwijl het groeitempo in de VS weer onder het niveau vanm 1997 uitkwam.

De omzetgroei van de Randstadbedrijven deed zich opnieuw in belangrijke mate voor bij uitzending en detachering. Vooral in de meer specialistische sectoren van deze branches ging het uitstekend. De gang van zaken bij de schoonmaak- en beveiligingsbedrijven noemt Randstad, ondanks matige marktgroei, uitstekend.

Het aantal Randstadvestigingen groeide vorig jaar van 1108 tot 1616. Het aantal vaste krachten steeg vorig jaar met 40,7 procent tot 12.100, terwijl er gemiddeld per dag 214.000 medewerkers via Randstad in andere bedrijven werkzaam waren, een toename van 23,7 procent.