Pakhoed reorganiseert voor hogere rentabiliteit

Pakhoed (tankopslag, scheepvaart, chemische distributie) heeft na de vorig jaar mislukte fusie met branchegenoot Van Ommeren voorlopig geen behoefte aan een nieuwe fusiepartner. Uitbreiding van het concern en een reorganisatie van een aantal activiteiten moeten de winstgevendheid van Pakhoed verhogen. Dit verklaarde bestuursvoorzitter N.J. Westdijk gisteren in toelichting op de jaarcijfers van het bedrijf, dat in 1998 winst- en omzetrecords behaalde.

Via zelfstandige groei en acquisities denkt Pakhoed de komende jaren zijn positie als wereldmarktleider in chemische distributie en tankopslag, waarin het een fractie groter is dan Van Ommeren, uit te breiden. Pakhoed is volgens Westdijk in staat jaarlijks voor zo'n slordige 200 miljoen gulden aan bedrijven te kopen zonder een beroep te hoeven doen op banken of kapitaalmarkt. Daarvoor staan de kasstroom, een stand-by krediet en de verkoop van het belang in overslagbedrijf ECT, dat Pakhoed naar verwacht enkele honderden miljoenen guldens oplevert, garant.

Ook gaat het mes in de organisatie. Om de kapitaalskosten te verlagen en de winst te verhogen verdwijnt een deel van de 22 zeeschepen – waarvan drie in aanbouw – van de balans. De schepen worden via een op te richten aparte vennootschap teruggehuurd. De vloot binnenvaartschepen blijft wel in eigendom. Daarnaast wil Pakhoed zijn landenorganisaties, met het oog op de euro, verder in elkaar schuiven. Het ligt in de bedoeling de Europese activiteiten in de chemische distributie te bundelen. Met deze maatregelen wil Westdijk het rendement op Pakhoeds eigen vermogen – vorig jaar 11 procent – opschroeven tot 16 procent.

Het afgelopen jaar steeg de winst van Pakhoed met twintig procent tot 215 miljoen gulden. De omzet ging omhoog van 6,2 naar 6,63 miljard gulden. Vooral de resultaten in de chemische distributie en de tankopslag stegen sterk. In de scheepvaart liep het resultaat terug van 48 naar 30 miljoen gulden, voornamelijk door minder vraag in de chemicaliënvaart.

Door de aankoop van het Franse bedrijf Lambert Rivière en het Amerikaanse Univar heeft Pakhoed zich binnen enkele jaren ontwikkeld tot de grootste distributeur van chemische producten in de wereld. ,,Hoewel we een relatief klein bedrijf zijn is Pakhoed in twee takken van sport wereldmarktleider. Ik denk dat weinig bedrijven ons dat kunnen nazeggen'', aldus Westdijk.

De bestuursvoorzitter zei gisteren niet te willen terugblikken op de mislukte fusie met Van Ommeren. ,,We hebben hier de knop snel weer omgedraaid''. Wel werd duidelijk dat de eis van Brussel aan de twee fusiepartners om tankcapaciteit in de Rotterdamse haven in te leveren – de officiële lezing van het mislukken van de fusie – slechts een deel van het verhaal is. ,,We hebben heel serieus aan deze fusie gewerkt'', zegt een Pakhoed-bestuurder. ,,Maar je kunt het je natuurlijk niet permitteren dat je voorzitters rollend over straat gaan.'' Westdijk en zijn Van Ommeren-collega Van den Driest zaten volgens hem niet op één lijn over de toekomstige strategie van het nieuwe bedrijf.