Navo blijft klaar om in te grijpen

De NAVO blijft klaar om militair in te grijpen in Kosovo. Dat zei gisteravond secretaris-generaal Solana na de Kosovo-conferentie in Rambouillet. ,,We zijn zeer bezorgd over het geweld in Kosovo van de afgelopen dagen'', zei hij.

Volgens Solana ,,blijft de NAVO gereed om welk middel ook nodig is, in te zetten om te komen tot een vreedzame oplossing voor de crisis in Kosovo.''

De ambassadeurs van de NAVO besloten gisteren niet formeel bijeen te komen om te beslissen over luchtaanvallen op doelen in Servië. De NAVO wacht voorlopig de vervolgconferentie van 15 maart af, waartoe de conferentie in Rambouillet besloot. De ambassadeurs hielden op hun wekelijkse informele lunch de televisie aan. Via CNN volgden ze de laatste ontwikkelingen in Rambouillet. Daar hadden de Albanezen en de Serviërs tot drie uur de tijd om tot overeenstemming te komen. Daarna zouden de NAVO-ambassadeurs gaan praten over mogelijke luchtaanvallen op Servië, als duidelijk zou zijn dat de Kosovaren wèl een akkoord zouden ondertekenen en de Serviërs niet.

De NAVO heeft, in de woorden van een diplomaat, ,,een ondersteunende rol'' bij het vredesoverleg. Het bondgenootschap zit niet aan de onderhandelingstafel maar dreigt op de achtergrond met luchtaanvallen op Servische doelen, als de Serviërs de onderhandelingen blokkeren of als de toestand in Kosovo daartoe aanleiding zou geven. De Kosovaren worden gedreigd met het onderscheppen van wapenleveranties uit Albanië en met het stopzetten van geldstromen uit het buitenland, als zij dwarsliggen. En beide partijen moeten instemmen met een NAVO-troepenmacht in Kosovo.

Geen van beide partijen tekende gisteren het ontwerp-akkoord. Daarom zal de NAVO voorlopig niet militair optreden en kwamen de ambassadeurs gisteren dus niet formeel bijeen. ,,Als beide partijen `nee' zeggen is de kans klein dat er wordt gebombardeerd'', voorspelde 's morgens al een functionaris. ,,Het mag niet zo zijn dat de NAVO de luchtmacht is van het UÇK.'' De Kosovaren willen nu eerst hun achterban raadplegen. ,,De bal blijft nog in het politieke kamp'', aldus een functionaris. ,,En daar hoort de NAVO niet bij.''

Secretaris-generaal Solana zei blij te zijn met de ,,substantiële vooruitgang''. Maar de NAVO blijft een vierhonderdtal vliegtuigen gereed houden, die binnen 48 uur in actie kunnen komen.

,,Verliest de NAVO haar geloofwaardigheid?'' luidde gisteren de kijkersvraag op hetzelfde CNN, dat de ambassadeurs informeerde over Rambouillet. Sinds oktober dreigt de NAVO met luchtaanvallen op Servische doelen, die niet worden uitgevoerd hoewel Belgrado beloften blijft breken. De vraag is of de volgende keer dat de NAVO dreigt, dit nog serieus wordt genomen.

Maar een functionaris ontkent dat de geloofwaardigheid van de alliantie in het geding is. ,,Als er iets in het geding is, dan is dat de geloofwaardigheid van de Contactgroep of van Serviërs en Kosovaren. De NAVO heeft steeds gezegd dat ze alleen optreedt als één van beide partijen het overleg blokkeert.'' Een collega van hem vindt: ,,Het gaat om de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap. De NAVO is niet meer dan de som van een aantal landen.''

    • Birgit Donker