Jorritsma: meer aandacht ICT

Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil samen met haar collega van Hermans (Onderwijs) een noodprogramma opstarten om studenten uit met name de zachte sector (letteren, geschiedenis) vertrouwd te maken met informatie- en communicatietechnologie (ICT). Volgens de bewindsvrouw kampt de informatiesector met een groot tekort aan jonge ICT-mensen en dat vraagt om een onconventionele benadering. Volgens haar kan de sector jaarlijks 15.000 tot 17.000 banen opleveren. (ANP)