Greenspan: economie voorspoedig

De Amerikaanse economie ontwikkelt zich voorspoedig, maar aandelenkoersen zijn wellicht te hoog. En de rente kan zowel omhoog als omlaag, afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de loop van dit jaar.

Dat heeft Alan Greenspan, voorzitter van de Federal Reserve Bank (het Amerikaanse stelsel van centrale banken) gisteren gezegd in zijn tweejaarlijkse rapportage over het monetaire beleid voor het Amerikaanse Congres.

Greenspan ging in op de economische ontwikkelingen in de VS waarvan hij de fundamenten nog steeds sterk vond. De economie gedroeg zich in 1998 volgens hem ,,bewonderenswaardig''.

Greenspan: ,,Maar de economie maakte in verschillende opzichten een gespannen indruk en dat suggereert aanzienlijke opwaartse en neerwaartse risico's voor de economische vooruitzichten.'' Hij toonde zich bezorgd over de arbeidsmarkt die volgens hem ,,exceptioneel'' krap is. Dit kan leiden tot inflatie, tenzij de banengroei snel afneemt. Greenspan zag overigens nog geen aanwijzing voor het oplopen van inflatie.

Anderzijds kan de groei dit jaar afnemen tot 2,5 tot 3 procent. ,,In het licht van die risico's moet het monetair beleid bereid zijn in beide richtingen te bewegen,'' aldus Greenspan.

De Fed verlaagde in het najaar de geldmarktrente in drie stappen met 0,75 procent tot 4,75 procent. Volgens sommige economen is die verlaging te snel gegaan. Hoewel de verwachting is dat de Fed voorlopig niets zal doen lijkt na de economische groei van 5,7 procent op jaarbasis in het vierde kwartaal een verhoging waarschijnlijker dan een verlaging.

De geringe groei buiten de VS zal de Fed daar echter voorlopig van weerhouden.Greenspans woorden over de aandelen hadden een onmiddellijk effect op de financiële markten. ,,Aandelenkoersen zijn hoog genoeg gestegen om de vraag te doen rijzen of aandelen overgewaardeerd zijn'', aldus Greenspan. Op de vloer van de New York Stock Exchange zagen handelaren de nieuwsflits: `Greenspan: aandelen overgewaardeerd' en dat was voldoende.

In de loop van de dag realiseerde men zich dat Greenspan al vaker heeft gewaarschuwd voor te snel stijgende koersen en dat hij hetzelfde nu weer deed. Toen de gehele tekst van zijn verklaring bekend werd vonden economen en analisten zijn waarschuwingen niet zo verontrustend meer.

De Dow-Jonesindex van industriële fondsen eindigde de dag dan ook maar acht punten lager, terwijl de Nasdaq maar liefst 1,4 procent hoger eindigde.

    • Lucas Ligtenberg