CNN terug, en liefst goedkoop

Sinds het verdwijnen van CNN van de Amsterdamse kabel woedt er een kabeloorlog in de hoofdstad. Gisteren mocht de bevolking meepraten.

Ze had bij toeval gehoord dat het er was. Een van de drie inwoners van Amsterdam die gisteren aan het woord kwam in het door de gemeente Amsterdam georganiseerde mediadebat, was boos. ,,Het is helemaal niet de bedoeling dat we meepraten.'' Maar ze wilde toch wel even laten weten dat het televisieaanbod in Amsterdam niet mag veranderen. ,,En CNN op z'n minst er in. Als ik meer moet betalen weet ik niet hoe ik van voor of achteren rond moet komen.''

In Amsterdam woedt sinds september een `kabeloorlog'. CNN verdween van de kabel en sindsdien wordt tussen kabelexploitant A2000, gemeente en televisiezenders druk onderhandeld. Het stadsbestuur besloot in september al om `Het Grote Mediadebat' te gaan organiseren. Amsterdammers zouden de gelegenheid krijgen mee te praten over het toekomstige televisie- en radioaanbod. Maar daar was gisteren in café Dantzig geen sprake van. Er was slechts een handjevol mensen uit de tv- en kabelwereld uitgenodigd.

En de hoofdrolspelers – mediawethouder J. van der Giessen en A2000 – ontbraken. ,,We willen het debat niet beïnvloeden. Bij het tweede debat in april is de gemeente wel aanwezig'', aldus de woordvoerder van Van der Giessen. De vraag is ook hoe de wensen van de kijker de onderhandelingen nog kunnen beïnvloeden. Want wat kijkers willen is immers al bekend: zij willen zo veel mogelijk zenders voor zo weinig mogelijk geld.

Dat de inrichting van de kabel en daarmee de prijs van televisie de komende jaren aanzienlijk zal veranderen, daarover was iedereen het eens. Voorzitter C. Wolzak van de Algemene Programma Raad (APR), die de kijkers officieel vertegenwoordigt, noemde het wel ,,een slechte zaak voor de burger'' dat het contract tussen de gemeente en A2000 wordt opengebroken. Daarin is vastgelegd dat tot 2005 voor een lage prijs 26 zenders in een basispakket zitten. Walter Etty, voorzitter van de Consumentenbond, riep Wolzak vanuit het publiek hard toe: ,,CNN, MTV. CNN, MTV.'' Hij vindt het onzinnig dat de APR maar halsstarrig aan de oude situatie probeert vast te houden, want ondanks het contract zijn CNN en MTV immers van de kabel verdwenen. ,,Er is geen mens die zich nog vertegenwoordigd voelt door de APR'', aldus Etty. Zo is de APR in het geheel niet betrokken bij de besprekingen.

De verwachting is dat binnen anderhalve maand over de Amsterdamse kabel meer zekerheid komt. Duidelijk is al dat er basispakket komt met vijftien publieke zenders en een of meerdere pluspakketten met commerciële zenders.

Geruchten dat Amsterdammers voor het huidige aanbod een tientje meer moeten gaan betalen worden tegen gesproken. ,,Dan is het verschil met nu veel te groot'', zegt SBS6-directeur F. van Westerloo. ,,Dan jagen we de kijker tegen ons in het harnas. Dat zou zelfmoord zijn.'' Hij gaat ervan uit dat Amsterdammers hooguit vier gulden meer dan de huidige zeventien gulden gaan betalen. Bovendien moet er volgens Van Westerloo een oplossing komen voor de minima. ,,In Amsterdam zijn er mensen die echt niet een paar gulden meer kunnen betalen.''

Volgens M. van Dusseldorp, eigenaresse van een ,,Internetbedrijfje'', is de discussie over het televisieaanbod veel minder belangrijk dan de vraag hoe de gehele kabelnetwerk er uit gaat zien. ,,Voor Internet en andere interactieve diensten is A2000 nu monopolist. A2000 moet net als de PTT gedwongen worden het netwerk open te stellen voor andere aanbieders.'' De dubbelrol van A2000 kwam ook tijdens het debat aan de orde. Directeur W. Moerer van betaalzender Canal Plus wees erop dat UPC, het Amerikaanse moederbedrijf van A2000, met een sport- en een filmkanaal gaat beginnen. ,,Het lijkt er op dat ze daarom nu bepaalde zenders proberen weg te houden.''

Voorzitter Etty van de Consumentenbond vindt dat de overheid moet ingrijpen in de kabeltarieven. De situatie op de kabelmarkt is volgens hem zo verstoord wegens de monopoliepositie van kabelexploitanten zoals A2000. De invoering van pluspakketten betekent volgens hem ,,nieuwe gedwongen omroepbijdragen''. Etty zegt wel te beseffen dat televisiezenders naast de inkomsten uit reclame ook andere bronnen van inkomsten nodig hebben. ,,Een medium dat alleen van advertentieinkomsten moet bestaan heeft de kwaliteit van een huis-aan-huis-blad.''

    • Herman Staal