`Clubcard heeft geen toekomst in voetbal'

De Persoonsgebonden Club Card (PCC) heeft geen toekomst in het betaald voetbal. Tot deze conclusie komt de commissie-Stekelenburg, die in opdracht van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) de ervaringen met deze kaart heeft onderzocht.

Volgens de werkgroep moet er in plaats van de PCC een `gewone clubcard' komen die supporters kunnen gebruiken als servicekaart, voor onder meer kortingen op kaarten en clubartikelen. De card mag voor overheid en clubs geen veiligheidsinstrument zijn om bepaalde mensen buiten het stadion te houden.

Commissievoorzitter Johan Stekelenburg stelde gisteren bij de presentatie van het rapport dat er weer een vrije kaartverkoop moet komen, tenzij lokale overheden en betrokken clubs uit veiligheidsoverwegingen anders besluiten. Dit zou betekenen dat iedere voetballiefhebber aan de kassa een kaart kan kopen. Voor risicoduels als Feyenoord-Ajax kunnen alleen clubcardhouders een toegangsbewijs verkrijgen. In dat geval dient de clubcard om supporters te scheiden.

De commissie stelt dat voor alle wedstrijden vooraf de risico's in kaart moeten worden gebracht. De veiligheid is een kwestie van maatwerk, aldus de commissie. ,,Een samenspel tussen lokale overheid, betrokken clubs en supportersverenigingen.''

Verder is de werkgroep van mening dat de clubcard overdraagbaar moet zijn, al blijft de rechtmatige eigenaar verantwoordelijk. De commissie stelt zelfs een verdere versoepeling van het gebruik van de card voor. Pasfoto's op de kaart zijn overbodig, of clubs moeten dit zelf willen.

Met het advies sluit de commissie zich aan bij de meeste voetbalclubs, de Landelijke Federatie Supportersverenigingen (FSV) en een meerderheid van de Tweede Kamer. Een voor een wezen zij eerder de invoering van de PCC als veiligheidsinstrument al van de hand. Maandag bespreekt de KNVB het rapport tijdens de buitengewone algemene vergadering.

De FSV zegt in een eerste reactie dat de commissie goed naar de federatie heeft geluisterd. ,,Tachtig procent van de wedstrijden lijken weer normaal georganiseerd te kunnen worden.'' Maar echt tevreden is de FSV nog niet met de conclusies van Stekelenburg. ,,Wij zien het advies als een discussiestuk'', aldus bestuurslid Roelf de Boer.