Borst wil advies van commissie over beleid van Cohen

Vice-premier Borst (D66) vindt dat er zo snel mogelijk een staatscommissie moet komen die het kabinet binnen vier maanden adviseert over het asielbeleid.

De commissie van ,,verstandige mensen buiten de politieke arena'', moet volgens haar bekijken welke extra maatregelen nodig zijn naast de afspraken uit het regeerakkoord, om de snel groeiende stroom asielzoekers te verwerken.

Borst zei dit gisteravond op een D66-verkiezingsbijeenkomst in Heerlen. Volgens haar is de politiek zelf niet meer bij machte consensus over het asielbeleid te bereiken. ,,Al maandenlang ziten we, week in week uit, in Catshuis- of Torentjesoverleg, ons hoofd te buigen over plannen van de staatssecretaris, over plannen van de coalitiefracties. We bereiken moeizaam overeenstemming, waarvan later weer niets blijkt te kloppen.''

Staatssecretaris Cohen (asielbeleid; Pvda) wees het voorstel van Borst evenens gisteravond met kracht van de hand. Hij zei desgevraagd ,,geen enkele behoefte'' te hebben aan een staatscommissie. Zijn partijgenoot, fractievoorzitter Melkert, kwalificeerde het voorstel van Borst als ,,overbodig en onnodig'', omdat Cohen binnenkort met eigen voorstellen komt en de grote stroom asielzoekers geen verder uitstel van de besluitvorming verdraagt.

Het CDA is dat met Melkert eens. De grootste oppositiepartij vindt het voorstel van Borst een diskwalificatie voor de verantwoordelijke staatssecretaris Cohen. ,,Blijkbaar is D66 er niet van overtuigd dat Cohen zelfstandig tot beleid kan komen'', zegt CDA-woordvoerder Wijn.

Borst bekritiseerde gisteren in Heerlen met name de PvdA en de VVD, die de campagne voor de Statenverkiezingen hebben aangegrepen het asielzoekersbeleid opnieuw ter discussie te stellen. De vice-premier doelde onder meer op de voorstellen van PvdA-fractievoorzitter Melkert, die uitgeprocedeerde asielzoekers geen opvang meer wil bieden. ,,En de VVD kondigt nu al overal aan dat ook zij donderdag weer met een hele lijst nieuwe voorstellen wil komen'', aldus Borst.

Beide partijen doen volgens vice-premier Borst echter vooral voorstellen waarover geen consensus kan worden bereikt. Zij vindt dat een heilloze weg, omdat het bij het asielzoekersvraagstuk om ,,een nationaal probleem'' gaat. ,,Het wordt dan ook tijd dat de politiek een stapje opzij doet'', aldus Borst.

Zij beklemtoonde gisteren wel dat staatssecretaris Cohen van Justitie intussen ,,gewoon moet doorgaan met de uitvoering van de afspraken uit het regeerakkoord''.