Beraad varkens in impasse

De varkensvakbond NVV en land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland zijn het niet eens met landbouwminister Apotheker over de uitleg van het vonnis over het uitstel van de Wet Herstructurering Varkenshouderij. Dat bleek vanochtend na afloop van een informeel spoedoverleg. Gisteren schorste de president van de Haagse rechtbank gedeelten van deze wet op. De rechterlijke uitspraak van gisteren maakt het formeel onmogelijk om de krimp van de varkensstapel door te zetten. De leden van de NVV, die het kort geding hadden aangespannen, hoeven hun varkensrechten niet in te leveren totdat er ofwel een adequate schadevergoeding is, ofwel de minister heeft aangetoond dat de wet niet in strijd is met Europese verdragen.

LTO-voorzitter Gerard Doornbos zei aan het begin van de middag dat ,,kabinet en Kamer moeten erkennen dat een algemene korting een fout is geweest en moet worden teruggedraaid''. Volgens hem moet de inmiddels geleden schade worden vergoed om vervolgens ,,in een constructief overleg met de minister'' tot een oplossing te komen. ,,Apotheker zit nu met de problemen van een wet die door zijn voorganger Van Aartsen in elkaar is getimmerd'', aldus Doornbos.

VARKENS: pagina 3