A.J. Degens

Ir. A.J. Degens is door minister Hermens (Onderwijs) voorgedragen voor benoeming tot hoofddirecteur van Centrale Financiën Instellingen (CFI), het agentschap van het ministerie van OC en W dat de bekostiging van de instellingen voor onderwijs en onderzoek verzorgt. Degens is sinds 1996 adjunct-directeur van het KNMI in De Bilt.