Zalm: mogelijk snijden in uitgaven

Het kabinet zal mogelijk moeten snijden in extra uitgaven die in het regeerakkoord zijn vastgelegd. Minister Zalm (Financiën) heeft dit gisteravond gezegd op een verkiezingsbijeenkomst van de VVD in Zwolle. Zalm noemde geen concrete sectoren noch concrete bedragen. De extra uitgaven (`intensiveringen') in het regeerakkoord lopen op van 2,7 miljard gulden dit jaar tot 9,3 miljard in 2002. Het meeste extra geld wordt uitgetrokken voor onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Volgens Zalm moeten extra uitgaven mogelijk over een langere periode worden verdeeld ('getemporiseerd').

Coalitiepartners PvdA en D66 menen dat bij komende bezuinigingen niet mag worden getornd aan het extra geld voor onderwijs en gezondheidszorg. Het geld voor onderwijs moet ten goede komen aan kleinere klassen. In de gezonheidszorg moeten de wachtlijsten worden teruggedrongen.

Tweede-Kamerlid B.Bakker (D66) noemt het uittrekken van `minder meer' voor onderwijs en zorg ,,maatschappelijk onverantwoord''. Kamerlid Crone, financieel specialist van de PvdA, noemt de uitspraken van minister Zalm ,,schoten voor de boeg''.

Het kabinet zal naar verwachting dit voorjaar besluiten tot bezuinigingen op de uitgaven als gevolg van tegenvallende economische groei. Een concreet bezuinigingsbedrag is nog niet genoemd. In kringen rond het kabinet wordt rekening gehouden met 3 à 4 miljard gulden. Bij het opstellen van het regeerakkoord was nog uitgegaan van een economische groei van 3 procent in 1999 tot 2,25 procent in de jaren daarna. De cijfers moeten inmiddels worden bijgesteld tot 2 procent in 1998 en 1999. Het kabinet kampt bovendien met tegenvallende uitgaven door wateroverlast, afgelopen najaar, en toenemende stromen asielzoekers. Minister Zalm zei in Zwolle dat op de kosten van asielzoekers valt te bezuinigen door uitgeprocedeerde asielzoekers niet langer opvang te bieden.

PvdA-fractieleider Melkert heeft zich vorige week in vergelijkbare termen uitgelaten.