Website

Niet alle politieke partijen zijn op het web bezig met de Provinciale Statenverkiezingen. Op de site van GroenLinks (www.groenlinks.nl) wordt slechts verwezen naar de algemene site (www.provincies.nl) en bij D66 (www.d66.nl) komen de verkiezingen helemaal niet voor. PvdA (www.pvda.nl), CDA (www.cda.nl) en VVD (www.vvd.nl) bieden wel de kandidatenlijsten en voor sommige provincies de programma's.