Unilever keert 16 miljard extra uit

Unilever gaat zijn aandeelhouders met een superdividend van 16 miljard gulden belonen. Het wasmiddelen- en voedingsconcern `kampt' sinds de verkoop van de chemische activiteiten in juni 1997 met een overschot aan contant geld. Na het superdividend zegt Unilever voldoende slagkracht te houden voor overnemingen, maar het concern ziet op dit moment geen aantrekkelijke overnamekandidaten.

,,Ook na deze dividendbetaling hebben wij middelen genoeg om grote overnames te doen'', zei bestuursvoorzitter Morris Tabaksblat vanochtend in een toelichting op de jaarcijfers. ,,Zelfs een overname die groter is dan wat we ooit hebben gedaan.''

Tegelijk met het superdividend maakte Unilever een winstgroei over 1998 bekend van 41 procent tot 6,49 miljard gulden. Zonder incidentele posten, zoals de verkoop van activiteiten, bedroeg de winststijging 13 procent. De omzet daalde met 6 procent tot 89,1 miljard.

Het superdividend van 16 miljard komt overeen met een uitkering van 14,50 gulden per aandeel. Tegelijk wordt het aantal aandelen met ongeveer 10 procent verminderd, waardoor Unilever de aandeelhouder een hogere winst per aandeel hoopt te bieden. Vorig jaar besloten ook het elektronicaconcern Philips (3,3 miljard) en het opgesplitste papierconcern KNP BT (1 miljard) extra dividend uit te keren. Door een deel van het kapitaal af te stoten zijn bedrijven in staat om een beter rendement op het resterende kapitaal te behalen.

Unilever heeft het afgelopen halfjaar tevergeefs gespeurd naar overnamekandidaten, maar het concern slaagde er niet in om de opbrengst (16 miljard) uit de verkoop van de chemietak te besteden. ,,De beurkoersen zijn overal bijzonder hoog, waardoor het nauwelijks lukt om verder nog waarde toe te voegen. Daarom hebben we van grote overnames af moeten zien en ook nu zit er niets in de pijplijn'', aldus Tabaksblat.

ACHTERGROND: pagina 17