SER wil grens aan opbouw pensioenen

De fiscale aftrek van lijfrentepolissen moet vanaf 2001 afhankelijk worden van leeftijd en pensioenopbouw. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in zijn concept-advies over de zogenoemde oudedagsparaplu.

De SER, waarin werkgevers, werknemers en overheid zijn vertegenwoordigd, stelt het definitieve advies waarschijnlijk vrijdag vast. Het kabinet, dat zes opties overweegt voor de oudedagsparaplu, heeft om het advies gevraagd. Alle modellen komen neer op een maximum waarvoor fiscale aftrek mogelijk is. Zo zou iemand die een pensioen opbouwt (via AOW, bedrijfspensioen, individueel pensioen en eventuele aanvullende regelingen als een lijfrentepolis) voor 70 procent van zijn laatst verdiende loon in aanmerking komen voor belastingaftrek. Wil hij een hoger pensioen, dan dient hij over het meer gereserveerde belasting te betalen alsof het spaargeld betreft.

De SER stelt een `eindtoets' voor om vast te stellen of het totale pensioenresultaat ,,maatschappelijk aanvaardbaar'' is. Vlak voordat iemand met pensioen gaat, wordt gekeken of het opgebouwde pensioen boven of onder de 70-procentsgrens is uitgekomen. Is te veel pensioen opgebouwd, dan volgt een naheffing over dat teveel. Is te weinig opgebouwd, dan kunnen over andere vermogensbestanddelen belastingvrijstellingen worden berekend.

Nu mag een gehuwde belastingbetaler jaarlijks 12.150 gulden aan lijfrenteaftrek opvoeren. In de SER-voorstellen vervalt deze zogeheten ongetoetste aftrek. De aftrek wordt voortaan gekoppeld aan pensioenopbouw, leeftijd en inkomen. De SER stelt ook voor dat niet benutte lijfrenteaftrek voor latere jaren kan worden gereserveerd.

Wat de SER betreft zou het nieuwe belastingregime voor de pensioenopbouw in 2001 moeten ingaan. Hij meldt in zijn advies niets over de betekenis met terugwerkende kracht voor al afgesloten lijfrentepolissen. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft eerder al uitgesloten dat ,,als je nu een polis hebt gesloten die valt onder de bestaande aftrekregeling, je daarvoor bijvoorbeeld nog tien of twintig jaar aftrek kunt genieten.''