Rapport: werk voor goed doel op peil

Het aantal vrijwilligers in Nederland behoort tot het hoogste in de wereld. Alleen in Canada en de Verenigde Staten zijn meer vrijwilligers actief.

In Europa telt Nederland samen met Noorwegen en Zweden het grootste aantal vrijwilligers.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen. Het SCP concludeert dat de bereidheid zich belangenloos in te zetten voor anderen of voor ideële doelen. de afgelopen decennia eerder toe- dan afgenomen is.

Het lidmaatschap van organisaties die gericht zijn op natuur en milieu, internationale solidariteit en morele onderwerpen als abortus en euthanasie is sterk gegroeid. De bijdragen aan goede doelen steeg tussen 1974 en 1996 van 319 miljoen naar 1,3 miljard gulden.

Volgens het onderzoek doet tussen een kwart en een derde deel van de volwassen Nederlanders vrijwilligerswerk en besteedt men hieraan vijf uur per week.

Ouderen en jongeren zijn gemiddeld het minst actief, de groep hier tussenin het meest. Zij doen vaak vrijwilligerswerk in het verlengde van betaald werk en in verband met hun eigen kinderen, bijvoorbeeld meehelpen op school of bij een sportvereniging.

Werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerde mannen besteden de meeste tijd aan vrijwilligerswerk: vijf tot tien uur per week.

De SCP-studie bevestigt de conclusies van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) eind vorig jaar dat vooral kerkgangers en hoger opgeleiden actief zijn als vrijwilliger. Van de mensen die stemmen op een van de kleine christelijke partijen bleek 67 procent vrijwilligerswerk te doen, van de niet-kerkelijken 37 procent.

Van de laag opgeleiden in de vier grote steden is twaalf procent als vrijwilliger actief, tegen ruim 40 procent van de middelbaar en hoog opgeleiden van 35 jaar en ouder.