Personalia

Mr. P.A. Offers, president van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht, is benoemd tot president van de arrondissementsrechtbank te Zutphen. Offers (56) studeerde in 1969 af aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1978 werd hij rechter bij de Haagse rechtbank. Van 1981 tot 1984 was hij lid van het Hof van Justitie van de Antillen. Daarna werd hij vice-president van de Haagse rechtbank. In 1991 volgde zijn benoeming tot rechtbankpresident in Dordrecht.