Ondernemerschap

De discussie over het eigen ondernemerschap speelt zich bij de (publieke) registeraccountants vooral tussen of veelal achter de coulissen af. Het is daarom interessant te constateren dat wanneer in Christ'l Dullaerts artikel `Advocaat is ook ondernemer' (NRC Handelsblad, 8 februari) het woord `advocaat' wordt vervangen door `registeraccountant' strekking en inhoud mutatis mutandis vrijwel onveranderd kunnen blijven.

Het maatschappelijk onbegrip waarover de publieke registeraccountants zo graag klagen met betrekking tot hun – in eigen ogen – uitzonderlijke positie zou aanzienlijk worden gereduceerd wanneer men vanuit NIvRA-kringen eindelijk eens openlijk zou erkennen dat ook hun functioneren in vergaande (en nog steeds groeiende) mate wordt beheerst door marktmechanismen en dat de publieke accountant juist om zijn maatschappelijke positie herkenbaar en erkend te houden in ruime mate ook gebruik moet maken van marktinstrumenten, passend bij een rechtgeaard en maatschappelijk hooggewaardeerd ondernemerschap.

    • J. Puls Ra